Protestantse Gemeente DeBrug te Oostburg

Bestuurlijke organisatie

 Iedere organisatie, ook een kerkelijke, moet bestuurd worden.

In onze gemeente gebeurt dit door een drietal in de kerkenraad samenwerkende bestuurscolleges. Als u hieronder een van de colleges aanklikt, ziet u de huidige samenstelling van dit college en een overzicht van de taken.

   

Het Consistorie

Het dienstwerk van Predikant en Ouderlingen

Het College van kerkrentmeesters

 Het dienstwerk van de
 Ouderling-Kerkrentmeesters

De Diaconie

Het dienstwerk van de Diakenen