Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

Het College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit:
1/ de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen tezamen het college van kerkrentmeesters.
2/ kerkrentmeesters die geen ouderling zijn.


BERICHT VAN DE KERKRENTMEESTERS

Ik schrijf dit berichtje net nadat ik de mededeling van Mark Rutte heb beluisterd: “Volhouden in ons sociale isolement, geen evenementen tot 1 september”. Dit alles om het virus zo weinig mogelijk kans te geven ons te besmetten.
Voorlopig dus ook geen samenkomsten als gemeente in de kerk op zondagmorgen, geen vergaderingen van de kerkenraad, allerlei commissies en werkgroepen, die ons kerk- en gemeentezijn op allerlei manieren mogelijk maken.
Net voordat deze moeilijke tijd aanbrak, zijn de werkzaamheden aan het Kerkcentrum begonnen met het verwijderen van de kapotte en lekke goten. Inmiddels zijn deze vervangen door nieuwe goten bekleed met zinken kraaldelen en kunststof bekleding, plus nieuwe zinken afvoeren zodat dit er weer strak uitziet en jaren mee kan.
Ook het schilderwerk aan de kozijnen en deuren van het Kerkcentrum ziet er weer fris uit. Er is een kozijn bovenin de oostgevel vervangen, dat was aan de onderzijde helemaal aangetast door houtrot.
Van het kerkgebouw zijn de grote ramen geschilderd en de achterdeuren. Het resultaat is duidelijk zichtbaar: het ziet er weer netjes uit.
De voordeur en een raampje in de toren van het kerkgebouw wachten nog op een schilderbeurt. Dit zal worden uitgevoerd zodra de offerte van de schilder ontvangen en goedgekeurd is.
Al het schilderwerk ging voorspoedig, mede door de zonnige dagen tijdens het schilderwerk.
De hoogste ramen van het kerkgebouw schilderen is de volgende fase welke uitgevoerd gaat worden. Hiervoor zijn stellingen en een hoogwerker vereist om alles te kunnen bereiken. Offertes moeten nog worden opgevraagd. Dit zal om de kosten te spreiden in 2021 worden uitgevoerd.
Kosten zijn er, zoals u kunt opmaken uit dit bericht, genoeg. Helaas zijn er nu geen samenkomsten en zijn er dus ook geen collecten.  Dat betekent dat er nagenoeg geen inkomsten uit de collecten zijn.
Mocht u nu het gevoel krijgen de kas van de kerkrentmeesters wat bij te willen vullen dan is dit uiteraard van harte welkom. U kunt dit doen op het bekende rekeningnummer NL35 RABO 0373 7266 51 t.n.v. P.G. de Brug.
Dit rekeningnummer is ook terug te vinden op de 1e pagina van dit blad. Alvast hartelijk dank voor uw zeer welkome bijdrage.

Vriendelijke groeten, Ad Stoffels

Taken van het College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak om de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en te onderhouden. Dit gebeurt door:

1.      het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.
2.     
het zorg dragen voor de geldwerving.
3.      het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente.
4.      het beheren en onderhouden van de roerende en onroerende zaken van de gemeente.
5.      het beheren van de financiën van de gemeente.
6.      het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever.
7.     
  het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek.
8.      het beheren van de archieven van de gemeente
9.      het beheren van de verzekeringspolissen.

De leden van het college

Het college bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters en 4 kerkrentmeesters, niet zijnde ouderlingen.
De administratie wordt verzorgd door een administrateur.

 

Kerkelijke bijdragen

Een belangrijk deel van onze inkomsten wordt verkregen uit de kerkelijke bijdragen.

Ieder jaar tijdens de actie kerkbalans vragen we de gemeenteleden hun bijdrage aan te passen, zodat we onze begroting sluitend kunnen maken.

Aangezien de fiscus mogelijkheden biedt om kerkelijke bijdragen, collectebonnen en andere giften van uw belastbaar inkomen af te trekken, geven wij hieronder een uitvoerige beschrijving.


Geven: De fiscus betaalt mee

Wanneer u geld of goederen aan de kerk schenkt, zijn deze aftrekbaar voor de fiscus. In de meeste gevallen volstaat uw bank- of giroafschrift. Voor het fiscale voordeel gelden drempels en maxima. U dient minimaal 1 procent van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek, over te maken. Maximaal mag u 10 procent van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek in aftrek brengen. (Indien u een partner heeft komt bij de bepaling van de giftendrempel en het giftenmaximum het gezamenlijke bedrag in aanmerking).

Als u er voor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar.  Een formulier kunt u downloaden van deze site of vragen aan een kerkrentmeester.

Bankrekeningnummer

Het nieuwe bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters is NL35 RABO 0373 7266 51.

terug