Dit is mijn gebod: dat gij elkander liefhebt gelijk ik u heb liefgehad
Protestantse
Gemeente
"De Westhoek"
te Sluis
Logo Protestantse Kerk in Nederland