Dit is mijn gebod: dat gij elkander liefhebt gelijk ik u heb liefgehad
Protestantse
Gemeente
"De Brug"
Oostburg
Logo Protestantse Kerk in Nederland