Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

 

 

Kalender.

29 oktober:      Contextueel Bijbellezen 20.00 uur Kerkcentrum

4 november:    Pakistanzondag. Taartenproeverij na de dienst van 15.00 uur in de Kerkpleinkerk.

15 november: ZWO-vergadering 19.30 uur Kerkcentrum

24 november: Zeeuwse inspiratiedag,11.30 uur de Levensbron, Mansholtlaan 1, Goes.

26 november: Contextueel Bijbellezen 20.00 uur Kerkcentrum

 

Zeeland voor Pakistan.  

Martin Teunissen van Kerk in Actie is verantwoordelijk voor de projecten van zending en werelddiaconaat in Pakistan. Hij is begin dit jaar in Pakistan geweest en vertelde op de regionale ZWO-vergadering van 30 mei in Hoek over zijn reis.

Hij begint met te zeggen dat hij het een voorrecht vindt dit werk te mogen doen. Het is bijzonder dat de Kerk in Pakistan zoveel steun krijgt van onze kerken. Godsdienstvrijheid in Pakistan is betrekkelijk. In het overheersend islamitische land staat de kerk onder druk. Vijandige groepen in de samenleving zorgen voor de problemen, onverwachts duiken ze op. Soms vallen er slachtoffers, vandaar dat er bij elke kerkdienst bewakers rondlopen, gewapend met geweren.

Zo moeten Christenen waakzaam zijn bij het noemen van de woorden christenen en moslims. Bij een verkeerd woord kan je worden gevangengezet en kan zelfs de doodstraf volgen. Voorzichtigheid is dus geboden. Niet minder dan 36 geheime diensten doen er hun werk.

Ondanks de reeks van gevaren is de kerk positief en weet ze zich te handhaven. De kerken hebben een minderheidspositie, maar spelen een belangrijke rol in de samenleving, door in vrede met anderen om te gaan en waar mogelijk samen te werken.

REEDS is een organisatie die zorgt voor opleidingen van arme mensen in een landbouwgebied. We zagen een filmpje van een man die niet kon lopen. Als kind kon hij daardoor niet naar school. Hij had wel geleerd om kleding te naaien. REEDS heeft voor hem een naaimachine gekocht en hem geleerd om verstandig met geld om te gaan. Nu kan hij thuis werken en met de genaaide kleding geld verdienen. Genoeg om ook nog een beetje te sparen. Eerst kocht hij daar een paar geiten van. Zijn vrouw zorgt voor de dieren, wat weer extra winst oplevert. Tenslotte kon hij zelfs een motor met zijspan kopen, en daarmee brengt hij zijn kinderen naar school. REEDS vraagt niet aan arme mensen of ze christen zijn of iets anders. Het motto is: ‘Niet evangeliseren, maar helpen’.

REEDS is al 20 jaar actief in Pakistan. Men is onder de indruk dat er in Zeeland geld voor hen wordt ingezameld. Dat is erg bemoedigend. De bisschop van de Kerk in Pakistan dankt ons voor onze betrokkenheid bij zijn Kerk.

 

Namens de ZWO commissie: Willy Kamphuis.

 

 

De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
De ZWO commissie is opgericht op 1 oktober 1992 op gezamenlijk initiatief van de toenmalige Hervormde Gemeente en  Gereformeerde kerk te Oostburg. De leden van deze commissie worden benoemd door de kerkenraad. Er is een diaken lid van de commissie, die naar de kerkenraad verslag uitbrengt van de plannen en activiteiten. Activiteiten zijn vanaf het eerste begin:

- meewerken aan kerkdiensten waarin aandacht wordt gevraagd voor zending en werelddiaconaat.
- verkoop van zendingskalenders, adventskaarsen of wenskaarten uit een arm land.
- 2x per jaar een handtekeningenactie i.s.m. Amnesty International.
- inzamelen van postzegels, wenskaarten en oude mobiele telefoons t.b.v. de zending.
- diverse acties
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, of via Marktplaats verkocht. Hieronder enkele richtlijnen voor het sparen: (info: www.kerkinactie.nl)
Beschadigde kaarten en zelfgemaakte kaarten kunnen niet verkocht worden.
Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op van:
Anton Pieck
Rien Poortvliet
Rie Kramer
Marjolein Bastin
Anne Geddes
Unicef
Removos (mond en voetschilders)
Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),
De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Geboortekaartjes

Oude mobieltjes sparen
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Ze worden zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. Vooral in Afrika en Azië is men blij met tweedehands telefoons. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuverantwoord verwerkt.

Oude cartridges sparen
Wilt u oude cartridges (inktpatronen) sparen voor Kerk in Actie? Voor elke bruikbare cartridge (orgineel) ontvangt Kerk in Actie een vergoeding van het bedrijf Eeko. Alle merken en typen inkt- en tonercartridges zijn welkom. Het bedrijf Eeko is vooral geïnteresseerd in Hewlett Packard, Canon, Lexmark,  Panasonic, Ricoh, Dell en Brother.

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen
U kunt buitenlands geld dat u over heeft van een vakantie en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars.
In beide kerken staat in de hal een verzameldoos. De ZWO commissie zorgt ervoor dat het bij de juiste mensen terecht komt om te verwerken.
Kerk in actie is erg dankbaar voor alle inzet die deze opbrengst jaarlijks teweeg brengt! Het is veel geld dat we goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.
Alvast bedankt, namens de ZWO-commissie: Willy Kamphuis.

 


  

 

Kort verslag van de vergadering van de ZWO-commissie 15 november 2018

Als opening leest de voorzitter een gebed uit “Medemens”: Volken zijn op drift.

Naar aanleiding van punt 8c uit de notulen van 23 augustus jl. stellen we voor om een nieuw commissielid erbij te vragen.

We bespreken de post.

We evalueren de activiteiten gehouden voor ‘Zeeland voor Pakistan’:   

9 sept, soep en broodjes, heel gezellig, er bleven meer mensen eten dan verwacht: € 160,-;

21 september: eten in de kerk met 22 personen: € 181.50;

4 november, bij heropening van de kerk: taartproeverij: € 261,45. Hier waren veel positieve reacties op. Mensen boden spontaan aan om taart te bakken. Dit kunnen we bij een andere feestelijke gelegenheid nog wel eens herhalen.

In 2017 is de totale opbrengst van onze actie + een kerkcollecte: € 1017,17.  

Op 11 januari is er weer “Eten in de kerk”. Op zaterdag 29 december wordt de TOP 2000-viering gehouden in de Open Haven, ons kerkgebouw. Er wordt gecollecteerd voor “Zeeland voor Pakistan”. Eén van ons zal de collecte aankondigen en ook zullen er nog mensen bij de catering helpen. We willen weer een ZWO-concert organiseren. We denken aan een zondagmiddag met koffie en taart tijdens het concert. Datum: zondag 17 februari.

Het vergaderrooster 2019 wordt vastgesteld.

Wat betreft de materialen 40dagentijd bestellen: De diaconie zal in de 40 dagentijd niet collecteren voor Kerk in Actie. De ZWO-commissie deelt weer spaardoosjes uit en zal elke zondag uitleg geven over Kerk in Actie. De diaconie licht dan de collecte toe. We zullen folders bestellen voor 10 maart (1e zondag 40 dagentijd: Cuba) voor 24 maart (3e zondag: kinderarbeid in India) en 14 april ( 6e zondag: jongeren doorleven het Paasverhaal).

Evaluatie Workshop in Hoek 25 oktober jl.: Er werd door iedereen verteld waar men zoal mee bezig was, zodat we van elkaar konden leren. En we kregen een lijst met mogelijke activiteiten zoals: Paaschallenge met jongeren, deel een bloem, talentenveiling, foto en gedichten tentoonstelling, wereldmaaltijd, gezamenlijk schilderij, samen vasten, sobere maaltijd.

Er was een prachtige bloemschikking te bewonderen: een nieuw begin. Met een soort ‘moederschoot’, daarin witte bloemen (voor Pasen) en een gebroken ei. De vrouw uit Hoek die het gemaakt had is eventueel bereid een workshop te geven als daar voldoende belangstelling voor is.                        

Pytsje en Willy gaan naar de Inspiratiedag in Goes op 24 november.

De nieuwsbrief van Kerk in Actie landelijk wordt digitaal verspreid. We merken op dat deze nu iets minder gelezen wordt, en dat we er op de vergadering niet meer over praten.

Als sluiting bidden we samen het Onze Vader.

 

Kalender:

29 december 2018: TOP 2000 café in de kerk, aanvang 19.30 uur, collecte voor Pakistan

11 januari 2019: Eten in de kerk vanaf 18.00 uur

28 januari 2019: Contextueel Bijbellezen 20.00 uur Kerkcentrum

30 januari 2019, vergadering ZWO 19.30 in Kerkcentrum

17 februari 2019 ZWO-koffieconcert met taart

25 maart 2019: Contextueel Bijbellezen 20.00 uur Kerkcentrum

16 mei 2019: ZWO-vergadering 19.30 uur kerkcentrum

29 augustus 2019: ZWO-vergadering 19.30 uur Kerkcentrum

14 november 2019: ZWO-vergadering 19.30 uur Kerkcentrum