Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

ZWO-COMMISSIE

  

  

 

Bericht van de ZWO-commissie

 

Soepactie

De soepactie van 11 februari heeft een bedrag opgebracht van € 367,00 voor de kliniek in King’ori in Tanzania. Hartelijk dank aan ieder die heeft meegewerkt en aan al die mensen die met elkaar 65 liter hebben besteld. Uit de reacties die we hebben gekregen hebben we begrepen dat het letterlijk in de smaak is gevallen.
 

ZWO in de 40 dagentijd

We zijn inmiddels de 40-dagentijd ingegaan met de campagne van Kerk in Actie, die dit jaar als thema heeft: ‘Uit liefde voor jou’.

In Oostburg zijn de spaardoosjes uitgedeeld en in het vorige kerkblad kon u lezen dat we dit jaar sparen voor ‘Jong en oud tegen eenzaamheid in Moldavië’.  Doet u ook mee om de ouderen te helpen van Moldavië?

Voor € 20,00 kan een jongere een maand lang de was doen voor een oudere daar en voor € 30,00 krijgt een oudere een hulppakket met dagelijkse boodschappen.
 

Heeft u geen spaardoosje en wilt u toch meedoen dan kan dat door uw bijdrage over te maken op rekening NL65 ABNA 0454 3147 01 t.n.v. Protestantse Gemeente De Brug Oostburg onder vermelding van ‘spaardoosje’.

We sluiten de campagne af met de collecte op Paasmorgen die ook voor dit doel bestemd is.

Daarnaast is er iedere zondag van de 40-dagentijd een ander project van Kerk in Actie waarvoor via de collecteaankondiging uw aandacht zal worden gevraagd.
 

Margriet Lorier, namens de ZWO-commissie

 

En verder:

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge:

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. 

 

Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien heeft u het inleverpunt hiervoor wel zien staan op de leestafel in de kerk?

 

Wat kunt u nog meer doen?

Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen.

Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.

Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.

Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Wilt u meer weten? Kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties.

 

Namens de ZWO-commissie, Willy Kamphuis

 

 

 


De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
De ZWO commissie is opgericht op 1 oktober 1992 op gezamenlijk initiatief van de toenmalige Hervormde Gemeente en  Gereformeerde kerk te Oostburg. De leden van deze commissie worden benoemd door de kerkenraad. Er is een diaken lid van de commissie, die naar de kerkenraad verslag uitbrengt van de plannen en activiteiten. Activiteiten zijn vanaf het eerste begin:

- meewerken aan kerkdiensten waarin aandacht wordt gevraagd voor zending en werelddiaconaat.

- verkoop van zendingskalenders, adventskaarsen of wenskaarten uit een arm land.

- 2x per jaar een handtekeningenactie i.s.m. Amnesty International.

- inzamelen van postzegels, wenskaarten en oude mobiele telefoons t.b.v. de zending.

- diverse acties

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, of via Marktplaats verkocht. Hieronder enkele richtlijnen voor het sparen: (info: www.kerkinactie.nl)

Beschadigde kaarten en zelfgemaakte kaarten kunnen niet verkocht worden.
Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op van:
Anton Pieck
Rien Poortvliet
Rie Kramer
Marjolein Bastin
Anne Geddes

Unicef
Removos (mond en voetschilders)
Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),
De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Geboortekaartjes

Oude mobieltjes sparen
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Ze worden zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. Vooral in Afrika en Azië is men blij met tweedehands telefoons. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuverantwoord verwerkt.

Oude cartridges sparen
Wilt u oude cartridges (inktpatronen) sparen voor Kerk in Actie? Voor elke bruikbare cartridge (orgineel) ontvangt Kerk in Actie een vergoeding van het bedrijf Eeko. Alle merken en typen inkt- en tonercartridges zijn welkom. Het bedrijf Eeko is vooral geïnteresseerd in Hewlett Packard, Canon, Lexmark,  Panasonic, Ricoh, Dell en Brother.

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen
U kunt buitenlands geld dat u over heeft van een vakantie en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars.
In beide kerken staat in de hal een verzameldoos. De ZWO commissie zorgt ervoor dat het bij de juiste mensen terecht komt om te verwerken.
Kerk in actie is erg dankbaar voor alle inzet die deze opbrengst jaarlijks teweeg brengt! Het is veel geld dat we goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.
Alvast bedankt, namens de ZWO-commissie: Willy Kamphuis.