Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

ZWO-commissie

  

  

 

Bericht van de ZWO-commissie

 

We hebben Kerk in Actie beloofd dat we € 1.000, - per kalenderjaar inzamelen ten bate van het project, dat door de classicale ZWO uitgekozen is: De Delta voor Indonesië.

Wat wordt er o.a. met dit geld gedaan? Elke € 20 is voor eerste opvang en verzorging voor een kind. Voor elke € 25 krijgt een kind een maand onderwijs en voor € 50 betaalt men training voor ouders in het verbeteren van hun inkomen en levensonderhoud (info: Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)

 

Voor dit jaar zijn we er al bijna, dankzij uw gulle gaven bij onze acties en collecten in de kerk. Als we de beloofde duizend euro hebben bereikt, gaan we verder met geld inzamelen. De rest van het jaar is de opbrengst van de acties voor King’ori. Hieronder een overzichtje.

 

2021

Actie

  Dreamhouse

  King’ori

13 februari

Soepactie

           261, -

 

27 april

Wafelactie

           415, -

 

13 mei

Hemelvaart collecte

             80,50

 

6 juni

Collecte voor King’ori

 

   87,60

11 juli

Collecte jongerendienst met VEG

         € 106,25

€ 106,25

Juli/Augustus

Boeken, kaartenverkoop Open Kerk

            35,80

   35,80

 

 

Totaal tot nu toe

       

         € 898,55

         =======

 

€ 229,65

=======

 

Op zaterdag 30 oktober willen we weer een wafelactie houden.  

U kunt tot dinsdag 26 oktober wafels bestellen via de email:  wafels@kerkpleinoostburg.org en per telefoon op nummer: 0117 – 451139.  De wafels kosten evenals vorig jaar € 1,- per stuk. U krijgt bericht wanneer u ze kunt afhalen bij het Kerkcentrum, of als dat niet mogelijk is, worden ze thuisbezorgd (binnen de gemeente Sluis).

De opbrengst gaat voor een deel naar het Dreamhouse op Java en het andere deel gaat naar King’ori in Tanzania.

 

Namens de ZWO-commissie, Willy Kamphuis

 


De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
De ZWO commissie is opgericht op 1 oktober 1992 op gezamenlijk initiatief van de toenmalige Hervormde Gemeente en  Gereformeerde kerk te Oostburg. De leden van deze commissie worden benoemd door de kerkenraad. Er is een diaken lid van de commissie, die naar de kerkenraad verslag uitbrengt van de plannen en activiteiten. Activiteiten zijn vanaf het eerste begin:

- meewerken aan kerkdiensten waarin aandacht wordt gevraagd voor zending en werelddiaconaat.

- verkoop van zendingskalenders, adventskaarsen of wenskaarten uit een arm land.

- 2x per jaar een handtekeningenactie i.s.m. Amnesty International.

- inzamelen van postzegels, wenskaarten en oude mobiele telefoons t.b.v. de zending.

- diverse acties

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, of via Marktplaats verkocht. Hieronder enkele richtlijnen voor het sparen: (info: www.kerkinactie.nl)

Beschadigde kaarten en zelfgemaakte kaarten kunnen niet verkocht worden.
Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op van:
Anton Pieck
Rien Poortvliet
Rie Kramer
Marjolein Bastin
Anne Geddes

Unicef
Removos (mond en voetschilders)
Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),
De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Geboortekaartjes

Oude mobieltjes sparen
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Ze worden zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. Vooral in Afrika en Azië is men blij met tweedehands telefoons. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuverantwoord verwerkt.

Oude cartridges sparen
Wilt u oude cartridges (inktpatronen) sparen voor Kerk in Actie? Voor elke bruikbare cartridge (orgineel) ontvangt Kerk in Actie een vergoeding van het bedrijf Eeko. Alle merken en typen inkt- en tonercartridges zijn welkom. Het bedrijf Eeko is vooral geïnteresseerd in Hewlett Packard, Canon, Lexmark,  Panasonic, Ricoh, Dell en Brother.

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen
U kunt buitenlands geld dat u over heeft van een vakantie en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars.
In beide kerken staat in de hal een verzameldoos. De ZWO commissie zorgt ervoor dat het bij de juiste mensen terecht komt om te verwerken.
Kerk in actie is erg dankbaar voor alle inzet die deze opbrengst jaarlijks teweeg brengt! Het is veel geld dat we goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.
Alvast bedankt, namens de ZWO-commissie: Willy Kamphuis.