Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

Kalender.

19 januari 2018 eten in de kerk Kerkcentrum 18.00 uur

 

Overzicht van de activiteiten van de ZWO commissie.

Het bedrag ad. € 2.245,12 dat is ingezameld bij alle activiteiten is overgemaakt naar Kerk in Actie voor steun aan Hanna Wapenaar, die namens Kerk in Actie uitgezonden is naar het Ujamaa Centrum in Pietmaritzburg, Zuid Afrika.

 

We hebben KiA beloofd om tot eind 2017  2.000  in te zamelen. Hanna Wapenaar zou eind van dit jaar weer terugkomen naar Nederland. Inmiddels heeft Tom Kolster, de gemeente-adviseur van Kerk in Actie laten weten dat Hanna nog een jaar langer mag blijven.

Zeeland krijgt echter een ander project toegewezen om te steunen. Dat worden vanaf 2018 diverse projecten in Pakistan. De Classicale ZWO-commissie heeft voor onze streek een landbouwproject uitgekozen. Meer informatie volgt nog.

 

We hebben onze belofte aan KiA nu al ruimschoots waargemaakt. Daarom besluiten we om van oktober 2017 tot maart 2018 onze acties te bestemmen voor King’ori. Het geboortedorp van Joyce van Dronkelaar. We helpen het dorp om goede gezondheidszorg op te zetten. Het geld wordt daar besteed aan apparatuur en uitbreiding van de kliniek.

Namens de ZWO commissie: Willy Kamphuis.

 

 

De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
De ZWO commissie is opgericht op 1 oktober 1992 op gezamenlijk initiatief van de toenmalige Hervormde Gemeente en  Gereformeerde kerk te Oostburg. De leden van deze commissie worden benoemd door de kerkenraad. Er is een diaken lid van de commissie, die naar de kerkenraad verslag uitbrengt van de plannen en activiteiten. Activiteiten zijn vanaf het eerste begin:

- meewerken aan kerkdiensten waarin aandacht wordt gevraagd voor zending en werelddiaconaat.
- verkoop van zendingskalenders, adventskaarsen of wenskaarten uit een arm land.
- 2x per jaar een handtekeningenactie i.s.m. Amnesty International.
- inzamelen van postzegels, wenskaarten en oude mobiele telefoons t.b.v. de zending.
- diverse acties
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, of via Marktplaats verkocht. Hieronder enkele richtlijnen voor het sparen: (info: www.kerkinactie.nl)
Beschadigde kaarten en zelfgemaakte kaarten kunnen niet verkocht worden.
Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op van:
Anton Pieck
Rien Poortvliet
Rie Kramer
Marjolein Bastin
Anne Geddes
Unicef
Removos (mond en voetschilders)
Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),
De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Geboortekaartjes

Oude mobieltjes sparen
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Ze worden zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. Vooral in Afrika en Azië is men blij met tweedehands telefoons. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuverantwoord verwerkt.

Oude cartridges sparen
Wilt u oude cartridges (inktpatronen) sparen voor Kerk in Actie? Voor elke bruikbare cartridge (orgineel) ontvangt Kerk in Actie een vergoeding van het bedrijf Eeko. Alle merken en typen inkt- en tonercartridges zijn welkom. Het bedrijf Eeko is vooral geïnteresseerd in Hewlett Packard, Canon, Lexmark,  Panasonic, Ricoh, Dell en Brother.

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen
U kunt buitenlands geld dat u over heeft van een vakantie en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars.
In beide kerken staat in de hal een verzameldoos. De ZWO commissie zorgt ervoor dat het bij de juiste mensen terecht komt om te verwerken.
Kerk in actie is erg dankbaar voor alle inzet die deze opbrengst jaarlijks teweeg brengt! Het is veel geld dat we goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.
Alvast bedankt, namens de ZWO commissie: Willy Kamphuis.

 

Ujamaa/Lerato project in Zuid AfrikaSinds enkele jaren werken we projectmatig op advies van Kerk in Actie.
Momenteel steunen we classicaal het Ujamaa/Lerato project in Zuid Afrika:

De kerken in Zeeuws Vlaanderen zetten zich in voor:
Het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg bemoedigt vrouwen in de Zuid-Afrikaanse samenleving die een ondergeschikte positie hebben en lijden onder huiselijk en seksueel geweld.
Lerato House is een opvanghuis in de stad Pretoria (Zuid Afrika) voor meisjes van 11 tot 25 jaar, die in de prostitutie werken of die op straat leven en in de prostitutie verzeild dreigen te raken.
Zij worden opgevangen, leren voor zichzelf opkomen en krijgen de kans een studie te volgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag ZWO-commissie vergadering op 9 november 2017

 

Aanwezig: Pytsje Simpelaar, Jolanda Rijckaert, Ineke Veerhoek, Willy Kamphuis, ds. Aart van Houweling.

Afgemeld: Tanny Boone,  Niet aanwezig: Joyce van Dronkelaar en Corine Scheele.

 

    1.   Opening. Pytsje leest uit de nieuwsbrief van Kerk in Actie een gebed: “Er zijn voor elkaar”.

    2.   Notulen van de vergadering van  17-09-2017, worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

    3.   In en Uitgaande post: Geef Hoop, een actie rond de kerst, Brochure “Kinderen in de Knel” voor de kerstnachtdienst. 

 * Anders ook handtekeningen voor Amnesty in de kerstnachtdienst. Dat is nu onzeker. Noor Jansen zit nu in Jota voor de Amnesty handtekeningenactie.

    4.   Evaluatie activiteiten. Ineke en Joyce hebben gechat met Hanna Wapenaar in Zuid Afrika. Ze hebben allerlei persoonlijke vragen gesteld.

    5.   Zuid-Afrika Project

    a.    Wanneer gaan we Hanna Wapenaar uitnodigen?

We willen Hanna graag uitnodigen voor een kerkdienst op 14 of 28 januari. Misschien kan ze in de dienst iets doen en na a de koffie nog een broodmaltijd?  We kunnen haar ook uitnodigen voor het “eten in de kerk” op vrijdag 19 januari. En/of voor een avond contextueel bijbel lezen in Jota. Op maandag 22 januari.

    6.   Komende activiteiten.

6a. Eten in de kerk op 19 januari. Dinie wil helpen. 20 november bespreken we het menu bij Amir in Sluis.

6b. Na 1 januari krijgen we van KiA een ander project toegewezen. Dan gaat heel Zeeland Pakistan steunen de komende twee jaar.

    7.   Nieuw vergaderrooster voor 2018 spreken we af  op 11 januari, 12 april, 23 augustus, en 15 november.

    8.   CZWO: Evaluatie  regioavond van 01-11-2017 te Hoek: Willy en Ineke zijn op 1 november naar de regioavond geweest in Hoek. Er was een verhaal over de voedselbank, Bijbels boeren en informatie over Pakistan, de nieuwe projecten voor de komende 2 jaar. Pytsje vind dat er de komende CZWO vergadering een kaartje gestuurd kan worden naar Joke de Putter uit Hoek, die jarenlang lid geweest is van de CZWO, maar nu gestopt is vanwege gezondheidsproblemen.

    9.   Kerk in actie landelijk (nieuwsbrief)

    10. Rondvraag:

10a. Aart wil graag de aandacht vestigen op een rondreis naar Tanzania. Joyce en Jan-Evert van Dronkelaar maken een programma met o.a. een bezoek aan King’ori, de Lutherse kerk daar en toeristische bezienswaardigheden.

10b. Contacten onderhouden met jongerengroep NONA over hun reis naar India. (Jolanda en Corine).

10c. Jolanda meldt dat er in Zaamslag een deken wordt gehaakt. (Landelijk?)

10d. Aart vraagt of we ons willen inzetten om samen met de diaconie (Jolanda Bos) een handtekeningenactie te organiseren of de winkels (supermarkten) boodschappen willen thuisbezorgen bij oudere mensen.


Sluiting met een gezamenlijk Onze Vader.