Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

 

Opbrengst 40-dagentijd

De opbrengst van de spaardoosjes bedraagt:

 

€ 670,90

 

Alle mensen die mee gespaard hebben:

Hartelijk dank!

 

 

Kalender.

27 april: Rommel en boekenmarkt t.b.v. King’ori

20 mei: afscheid van Hanna Wapenaar te Hoek, 10.00 uur

30 mei: Regionale ZWO avond in Hoek, 19.30 uur.

10 juni: Koek bij de koffie: 10.00 uur

23 augustus: ZWO vergadering Kerkcentrum 19.30 uur.

21 september: eten in de kerk, Kerkcentrum 18.30 uur.

 

Zeeland voor Pakistan.  

7 Jaar lang heeft de kerk van Oostburg geld ingezameld voor het Ujamaa centre in Zuid-Afrika. De laatste 3 jaar was de naam van Hanna Wapenaar daaraan verbonden. Nu is Hanna terug in Nederland, ze heeft een baan als straatpastor in Amsterdam.

Dat is voor Kerk in Actie een reden om van project te wisselen. De komende 2 jaar gaan we geld inzamelen voor Pakistan.

In 1953 werd Zeeland en omstreken getroffen door een overstroming. Overal in de wereld werd toen geld ingezameld om de getroffenen hier te helpen. Daarbij was ook een gift uit Pakistan. Nu, 65 jaar later kunnen we iets terugdoen voor heel arme mensen in Pakistan.

Pakistan bestaat voor 95% uit moslims. Slechts 1,8% van de bevolking is Christen. Zij hebben, net als andere minderheden zoals Hindoes, soms te maken met vervolging door fundamentalisten. Wie wordt verdacht van godslastering kan de doodstraf krijgen. Deze mensen kunnen heel moeilijk aan werk komen. Velen zijn landloze arbeiders op het platteland.  Ondanks alle moeilijkheden wil de kerk van Pakistan vechten om te overleven. Hun doel is onveranderd: een instrument van God zijn en liefde en zegeningen van God delen met alle mensen van Pakistan.

Kerk in Actie steunt drie projecten in Pakistan. Daarvan heeft Zeeuws-Vlaanderen gekozen voor de partnerorganisatie REEDS.

REEDS is vooral werkzaam in Zuid-Punjab. Daar hebben veel boerengezinnen een piepklein stukje land, waarvan ze nauwelijks kunnen leven. Deze mensen krijgen een vakopleiding om hun inkomsten te verbeteren. Door bijvoorbeeld als loodgieter, elektricien of winkelier aan de slag te gaan. Dan hebben ze weer genoeg te eten en geld om hun kinderen naar school te laten gaan.

Wordt vervolgd….


Namens de ZWO commissie: Willy Kamphuis.

 

 

De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
De ZWO commissie is opgericht op 1 oktober 1992 op gezamenlijk initiatief van de toenmalige Hervormde Gemeente en  Gereformeerde kerk te Oostburg. De leden van deze commissie worden benoemd door de kerkenraad. Er is een diaken lid van de commissie, die naar de kerkenraad verslag uitbrengt van de plannen en activiteiten. Activiteiten zijn vanaf het eerste begin:

- meewerken aan kerkdiensten waarin aandacht wordt gevraagd voor zending en werelddiaconaat.
- verkoop van zendingskalenders, adventskaarsen of wenskaarten uit een arm land.
- 2x per jaar een handtekeningenactie i.s.m. Amnesty International.
- inzamelen van postzegels, wenskaarten en oude mobiele telefoons t.b.v. de zending.
- diverse acties
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, of via Marktplaats verkocht. Hieronder enkele richtlijnen voor het sparen: (info: www.kerkinactie.nl)
Beschadigde kaarten en zelfgemaakte kaarten kunnen niet verkocht worden.
Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op van:
Anton Pieck
Rien Poortvliet
Rie Kramer
Marjolein Bastin
Anne Geddes
Unicef
Removos (mond en voetschilders)
Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),
De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Geboortekaartjes

Oude mobieltjes sparen
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Ze worden zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. Vooral in Afrika en Azië is men blij met tweedehands telefoons. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuverantwoord verwerkt.

Oude cartridges sparen
Wilt u oude cartridges (inktpatronen) sparen voor Kerk in Actie? Voor elke bruikbare cartridge (orgineel) ontvangt Kerk in Actie een vergoeding van het bedrijf Eeko. Alle merken en typen inkt- en tonercartridges zijn welkom. Het bedrijf Eeko is vooral geïnteresseerd in Hewlett Packard, Canon, Lexmark,  Panasonic, Ricoh, Dell en Brother.

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen
U kunt buitenlands geld dat u over heeft van een vakantie en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars.
In beide kerken staat in de hal een verzameldoos. De ZWO commissie zorgt ervoor dat het bij de juiste mensen terecht komt om te verwerken.
Kerk in actie is erg dankbaar voor alle inzet die deze opbrengst jaarlijks teweeg brengt! Het is veel geld dat we goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.
Alvast bedankt, namens de ZWO commissie: Willy Kamphuis.

 


 

Verslag van de vergadering van de ZWO-commissie op donderdag 19 april 2018.

 

Aanwezig: Joyce van Dronkelaar, Janneke Ende, Willy Kamphuis,  Dinie Kragten,  Jolanda Rijckaert, Corine Scheele,  Ineke Veerhoek.

Zich afgemeld hebben: ds. Aart van Houweling, Pytsje Simpelaar.

 

1. Opening. Pytsje heeft zich om gezondheidsredenen afgemeld, daarom is Ineke deze avond voorzitter. Ze opent met gebed.

 

2. In en Uitgaande post: via Pytsje is de krant van PAX binnengekomen. We informeren nog wat we met de acceptgiro moeten doen.

 

3. Notulen van de vergadering op 11 januari 2018 worden doorgenomen.

 

4. Eten in de kerk  heeft weer behoorlijk wat geld opgebracht. Op 19 januari, Bijbels menu met Hanna Wapenaar erbij € 231,40 en op 13 april, lente menu € 282.40. Beide opbrengsten zijn bestemd voor King ‘ori.

 

5. Hanna Wapenaar evaluatie. Hanna was begin dit jaar drie keer op werkbezoek in Oostburg. Bij het eten in de kerk, bij contextueel Bijbellezen in Jota en bij een zondagsdienst. We vonden het een inspirerende kerkdienst, waarin gepreekt werd over de arbeiders in de wijngaard.  Hanna had er een uitleg bij, hoe arbeiders in Zuid-Afrika zoiets aan den lijve ondervinden. Dat je som een hele dag moet wachten en dat niemand jou dan inhuurt voor werk.

Omdat Hanna per 1 maart 2018 gaat werken in het straatpastoraat in Amsterdam, komt er op Pinksterzondag 20 mei een afscheidsdienst in Hoek, aanvang 10.00 uur.

 

6. 40 dagentijd evaluatie. Spaardoosjes uitgedeeld. De uitleg bij de PowerPoint Presentatie was dit jaar duidelijk genoeg.  De gemeente krijgt zo inzicht in wat Kerk in Actie allemaal ondersteunt. Het aantal kerkgangers loopt terug, dus ook de totaalopbrengst. De totaalopbrengst van alle doosjes was € 654.35. Daar kunnen we toch wel tevreden over zijn.

Volgend jaar tijdig overleggen met de diaconie over het collecterooster in de 40 dagentijd. Dat het niet verwarrend wordt voor de gemeente als we 2x uitleg krijgen over verschillende doelen, het één voor de collecte en het ander voor de spaardoosjes.

 

7. Project Pakistan. Bijna alle protestantse kerken in Zeeland doen mee met dit project. Tom Kolsters heeft het dan ook de naam: “Zeeland voor Pakistan” meegegeven. Dat is ook nuttig voor het organiseren van Regioavonden e.d. Want dan hoeft er maar aan 1 project aandacht te worden geschonken. Er zijn plannen om in oktober of november een Provinciale Inspiratiedag te organiseren over Pakistan. Met workshops zoals Pakistaans koken, zingen, bloemschikken, Contextueel Bijbellezen enz. Dit zal ondersteund worden met artiesten van “Zingen in de kerk”.

 

8. CZWO. De bijdrage die vanuit Zeeuws-Vlaanderen verwacht wordt voor Pakistan ligt op    € 10.000 per jaar. Op 30 mei a.s. is er een regionale avond in Hoek, waar alle ZWO leden, diakenen en andere belangstellenden voor uitgenodigd worden. Daar gaat Tom Kolsters e.e.a. uitleggen over hoe actie te voeren. Er wordt aan andere ZWO-commissies gevraagd waar zij mee bezig zijn, zodat je van elkaar kunt leren. Martin Teunissen, van Kerk in Actie is in Pakistan geweest en zal vertellen over zijn ervaringen daar.

Na een tussenactie voor King ‘ori gaan we inmiddels zelf ook beginnen aan acties voor Pakistan. We spreken af: Koek bij de koffie op zondag 10 juni. (voorganger is dan ds. Poldervaart) Willy en Dinie zullen iets lekkers bakken. Indien te weinig: cake uit de supermarkt erbij doen. Dinie en Ineke verkopen.

De eerstvolgende keer “eten in de kerk” is afgesproken op 21 september. (Menu bespreken op 13 augustus). Ineke kent Pakistaanse mensen die in Oostburg wonen. Misschien kunnen we ze eens uitnodigen en eventueel vragen of ze iets Pakistaans willen klaarmaken.

We willen ook nog een ZWO-muziekmiddag organiseren als de herinrichting van de Kerkpleinkerk klaar is. We doen dat dan op een zondagmiddag, met koffie, thee en taart bij de muziek.

 

9. Kerk in actie: Willy stuurt de digitale nieuwsbrieven door, maar bij de aanwezigen blijkt dat er niet veel in gelezen wordt.

 

10. King’ori. Joyce en Suzie Dekker gaan op koningsdag 27 april een boeken en rommelmarkt houden in de hal van de Kerkpleinkerk. Willy biedt aan om daar ’s morgens op haar accordeon te spelen. Enkele mensen hebben nog spullen afgegeven bij Joyce, die verkocht kunnen worden. NONA had 2 naaimachines, die meegaan naar Tanzania. De groep NONA gaat een reis maken naar Tanzania, daarbij zullen ze ook enkele dagen in King’ori verblijven. De classis (nu nog Zeeuws-Vlaanderen) heeft geld beschikbaar gesteld.  € 1000.- voor het project van Livingstone en € 500.- voor King ‘ori.

 

De volgende vergadering staat gepland op 23 augustus. Ineke sluit de vergadering af met een gedicht van Hans Bouma: “Leve de Mens”.