Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

De Kindernevendienst

Elke zondag is er kindernevendienst. De kinderen komen tijdens de collecte terug in de dienst.