Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 


Kindernevendienst/jeugdkerk

In de Open Haven is het per 1 september nog 1x in de maand kindernevendienst en jeugdkerk.

De eerstvolgende data zijn: 5 november en 3 december

In de Mariakerk is er naast elke kerkdienst kinderkring.