Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

 


KERKDIENSTEN 

Woensdag 22 november, 14.30 uur in Rozenoord,

Gedachtenisdienst

Voorganger: ds. V. Dees

 

Vrijdag 24 november in WZC Stelle

Voorganger: ds. I. Nietveld

 

Zondag 26 november, 10.00 uur in de Open Haven

Gedachtenisdienst

Voorganger: Ds. C.de Beun

 

Zondag 26 november, 10.00 uur in de Mariakerk

Gedachtenisdienst

Ds. V. Dees

 

 

ACTIVITEITEN:

-Maandag 20 november om 20.00 uur, sluiting kopij kerkblad de Westhoek;

-Dinsdag 21 november om 19.30 uur, Kerkcentrum Oostburg: repetitie Grenzeloos;

-Woensdag 22 november van 9.30-11.30 uur, Kerkcentrum: Open kerken;

 

ACTIVITEITEN JOTA:

Woensdag 22 november om 13.30 uur: breicafé;

Vrijdag 24 november om 10.00 uur: wandelen op vrijdag;

Zaterdag 25 november van 10.00-12.00 uur: JOTA-reparatie