Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

Kort verslag kerkenraadsvergadering 11 september 2017

Corien van Baal opent de vergadering met gebed, er worden namen genoemd, de kaars wordt aangestoken en we zijn even stil. Arnold heeft een bericht uit de samenleving. Leraren worstelen met desinteresse van leerlingen in de Bijbel. Verder vandaag 16 jaar geleden stond de wereld op zijn kop vanwege de terroristische aanvallen in Amerika. Vandaag was daar niets van terug te vinden op het www. Aart heeft een werkverslag gemaakt. Aart geeft hierin o.a. aan dat de jongeren de weg niet vinden naar het jeugdwerk. Vraag aan de kerkenraad om mee te denken. Er zijn voor ons doen best veel jongeren.

Op de werkgroep communicatie zal in februari een plan uitgedacht worden in verband met een uitgave van een kerkblad voor alle gemeenteleden. Het kerkblad zal gratis verspreid worden, dus ook onder diegenen die geen abonnement hebben op het kerkblad. Het is eenmalig en er moet op tijd mee begonnen worden. Een idee om eens een uitwisselingsprogramma met een andere gemeente op te zetten, dit zijn nog overwegingen. Je kunt elkaar bevragen hoe zij sommige dingen doen en oplossen. Willen er mensen aan deelnemen, ook een kerkenraadslid in de voorbereidingsgroep. Eerst eens onderzoeken of het te realiseren is.

Corien bedankt Aart voor het maken en de uitleg van het verslag. Aftreden kerkenraadsleden Tanny Boone en Ad Stoffels zijn aftredend en verlengen niet. De beamer is stuk. Arnold kijkt rond voor een 2e hands andere. Aan de wc’s in de Kerkpleinkerk wordt nog gewerkt tot begin oktober. Als de Molenbergkerk gesloten wordt, zal er een dienst zijn waarin afscheid van het gebouw genomen wordt. Van JOTA is op dit moment niet veel te melden. De ontwerpbrief over de tien wijzigingen in de kerkordeteksten 2025 voor de Classis wordt akkoord bevonden en kan weg. Op 24 september is het Startzondag. De dienst is in de Molenbergkerk, koffiedrinken in het Kerkcentrum. Er kan dan tevens een kijkje genomen worden in de Kerkpleinkerk. De Regionale Zondag is dit jaar in Aardenburg. Corien eindigt de vergadering met de Speldenprik: Als we moeten kiezen tussen God en de duivel is de keuze snel gemaakt. Kiezen tussen God en onszelf kost iets meer tijd. Daarna leest ze een zegenbede naar Psalm 121 en bedankt iedereen voor de inzet.

Ina Basting