Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

Verkort kerkenraadsverslag 2 juli 2018

Corien van Baal opent de vergadering met gebed. Er worden namen genoemd, de kaars wordt aangestoken en we zijn even stil. Het meditatief moment wordt gedaan door Cees Verhage. Marianne Albers en Riet Basting zijn in het verleden begonnen om de archieven van respectievelijk de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk op te schonen. Er werd duidelijk dat een deel van de archieven van de HG in het Zeeuws Archief niet of slecht toegankelijk is. Inmiddels heeft Marianne het archief van de Hervormde Gemeente uitgezocht, en wil nu verder het archief van de Hervormde Gemeente in het Zeeuws Archief opschonen. Ze heeft hiervoor toestemming van de kerkenraad gekregen.

Hoe moeten notulen opgeslagen worden? Omdat notulen tegenwoordig niet meer ondertekend worden, zal Ina Basting navraag doen in Utrecht hoe een en ander in elkaar zit. Antwoord: als notulen dezelfde of op een latere vergadering worden vastgesteld, dan is dit voldoende. De Dienst van Schrift en Tafel op 15 juli is op verzoek van Aart veranderd naar de week er na. De 15e wordt dan een themadienst van de volwassen catechese.

Vanuit de WOO komt het idee om een oecumenische kerstavondviering te houden voor kinderen. Vraag bij ons is: moet je dan ook nog de Kerstnachtdienst in stand houden en Kerstmorgen een andere invulling geven? Er zijn mensen die echt alleen voor de kerstnachtdienst komen. RK heeft samen met de school een kerstavondviering en dat loopt goed. Kerstochtend samen kan niet vanuit RK.

In de WOO is er discussie geweest over oecumenisch avondmaal. Onder verantwoording van RK is dit niet mogelijk. De WOO stelt voor om in geval van een oecumenische viering in de PKN-kerk, dit vorm te geven in een Dienst van Schrift en Tafel. We kunnen het in ieder geval proberen, en een goede uitleg geven om het toegankelijker te maken. De vergadering is akkoord. In de Paasnachtdienst gaat wel iedereen naar het avondmaal. Als je niet deelneemt en blijft zitten, kan dat ook een vorm van respect zijn.

Regelmatig worden tijdens het collecteren collectezakken verwisseld (Diaconie/Kerkrentmeesters). In de heringerichte kerk zullen nieuwe collectezakken komen met verschillende kleuren. Arnold Scheele is naar de bijeenkomst “zorgzame kerk” in Hoek geweest. Het was een goede bijeenkomst en voor herhaling vatbaar. De vakantieweek is geregeld door het diaconaal werkverband. Nona had nog een extra bedrag nodig voor hun reis in verband met het bezoek aan King’ori. De diaconie heeft deze gesteund met € 500,00. Op 5 augustus zal aan de uitgang nog een extra collecte gehouden worden ten behoeve van het project.

Op dit moment heeft alleen Cees Verhage tekenbevoegdheid bij de bank, dit dienen er twee te zijn. Het appartement in Hoogendamme is verhuurd. Er is besloten om het niet uit te besteden bij een adviesbureau. Dat kost € 2.500,00 en dan moet je waarschijnlijk nog veel zelf doen. Bij KKG weet men wat je moet doen, maar de uiteindelijke beslissing blijft toch bij de KRM. Er zijn namen genoemd voor de 2 vacatures bij de KRM, zij zullen te zijner tijd worden benaderd. Van elk gemeentelid gaat er € 5,00 naar de solidariteitskas, deze is voor gemeenten die zichzelf niet kunnen bedruipen. Vanwege de wet op de privacy is er een overleg geweest van de redactie van het kerkblad en de webbeheerder. We vragen ons af of we de naam “Kerkpleinkerk” moeten aanhouden. Het is een nieuwe vierplek, dus dan misschien toch maar een nieuwe naam geven? Er is besloten om geen open dag te houden vóór de opening, dan is de verrassing weg. Zowel de afscheidsdienst als de openingsdienst vinden ’s middags plaats. De Ring is de opvolging van de classis en is er voor ontmoeting van de gemeente. Het moet allemaal nog een beetje gestructureerd worden. Er zijn 2 gemeenten verantwoordelijk. Je zit er in voor 2 jaar, na 1 jaar gaat er een gemeente af, en moet er een andere gemeente komen (roulatiesysteem).  Nu zijn dit Oostburg en Hoek. Corien leest een stukje ‘de mazzel’ en sluit af met een gebed. Na afloop wordt het seizoen afgesloten met een hapje en een drankje.

Ina Basting