Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

Protestantse Vrouwengroep "Samen Sterk"

Actuele zaken

 

 


Het doel van de Protestantse Vrouwengroep is in de eerste plaats het bevorderen van de onderlinge contacten en het er proberen te zijn voor elkaar.
Daartoe komen wij in de periode van half september tot medio mei eens in de twee weken op maandagmiddag bij elkaar van 14.30 tot 16.30 uur. Elke bijeenkomst beginnen we met een lied, een gebed, een schriftlezing en een overdenking. Vervolgens drinken we koffie en worden er handwerken gemaakt. Deze worden een aantal keer per jaar verkocht en de opbrengst is altijd bestemd voor onderhoud of verbetering van Kerk of Kerkcentrum.

Na de vakantie begin september houden we als start van het nieuwe seizoen een gezellige middag met bingo en een koffietafel. Tussen deze activiteiten door worden er mooie gedichten voorgelezen.

Eind november houden we een Sinterklaas-Kerstmarkt waar we onze handwerken verkopen en tevens versgebakken wafels. Ook zijn er suikerwafeltjes te koop.

Begin december is er een adventviering. Ons kerstfeest is altijd weer ons jaarlijkse hoogtepunt. Alle leden mogen een gast meebrengen. Met lezingen, samenzang, een kerstverhaal en aan het eind van de middag het uitdelen van de een kleinigheid met een spreuk, is dit een warme sfeervolle middag.

Het nieuwe jaar starten we in januari met een middag wafels bakken voor onze leden. Intussen wordt er dan weer volop gewerkt voor de Bazaar op Koningsdag.

In de lijdenstijd staan we een middag stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus, onze Heer. Ook dan is er een liturgie en zingen we samen passende liederen.

Tijdens de grote rommelmarkten in Oostburg in de zomer zijn wij ook nog actief. Dan ook wordt onze handwerkkraam weer druk bezocht. En natuurlijk ontbreken de wafels weer niet. Er zijn toeristen die speciaal daarvoor naar Oostburg komen! Ze gaan letterlijk als warme broodjes over de toonbank.

Onze groep bestaat uit leden in de leeftijd van 55 tot 89 jaar.

Heeft u belangstelling of wilt u extra informatie? Kom gerust eens langs op maandagmiddag in het Kerkcentrum.

De volgende samenkomsten zijn op maandagmiddag 4 en 18 september; 2, 16 en 30 oktober; 13 en 27 november, 11 en 18 december.

Op zaterdag 2 december is de Kerstmarkt en op die dag verkopen we handwerken en verse wafels met koffie, thee of fris.

Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. Maatje Kloosterman, tel. 0117-454 166.