Protestantse Gemeente ‘De Brug’ te Oostburg

Liturgie van de eredienst op Dankdag

zondag 11 november 2018 om 10.00 uur

 

‘VAN DE HEER IS DE AARDE EN ALLES, WAT DAAR LEEFT

(Ps. 24:1)

 

Locatie: kerkgebouw Open Haven, Kerkplein 1

Voorganger: ds. Aart van Houweling

Ouderling van dienst en lector: Corien van Baal

Diaken van dienst: Boudewijn Albers

Kerkrentmeester van dienst: Cees Verhage

Organist: Marc Stepman

 

 

VOORBEREIDING

·         Welkom en afkondigingen

We gaan staan

·         Stilte

·         Groet

·         Bemoediging
v.: Onze hulp is in de naam van de HEER
g.: Hemel en aarde heeft Hij gemaakt
v.: Altijd blijft Hij trouw
g.: Nooit laat Hij los

·         Drempelgebed

·         Zingen: Aanvangslied 218

We nemen weer plaats

 

RONDOM HET WOORD

·         Inleiding

·         Met de kinderen

De kinderen gaan naar de nevendienst en de jongeren naar de jeugdkerk

·         Gebed bij de opening van de Schrift

·         Lezing: Psalm 24

·         Zingen: Lied 24

·         Overweging

·         Zingen: Lied 712, na inleidend orgelspel

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

 • Korte toelichting
 • Dankzegging en gebed voor arbeid
 • Zingen: Lied 823: 1, 5
 • Dankzegging en gebed voor onderwijs en educatie
 • Zingen: Lied 314: 2
 • Dankzegging en gebed voor medemenselijkheid
 • Zingen: Lied 568a (3x)
 • Dankzegging en gebed voor oogst van het land
 • Zingen: Lied 719
 • Dankzegging en gebed voor gezondheid
 • Zingen: Lied 909: 1
 • Dankzegging en bede voor de gemeente van Jezus Christus
 • Zingen: Lied 276
 • Dankzegging voor tekenen en bede om de komst van het Koninkrijk van God
 • Zingen: Lied 756: 1, 6
 • Stilte
 • Gezamenlijk ‘Onze Vader’
 • Toelichting op het collectedoel
 • Inzameling voor Dankdag

           

BESLUIT

·         Slotlied: Lied 978: 1, 4

·         Zending en zegen besloten met Lied 431c