Liturgie van de dienst op Startzondag

bij het begin van het seizoen 2018-2019 van de

Protestantse Gemeente ‘De Brug’ te Oostburg

op zondag 9 september 2018

 

Thema: ‘Op weg’

 

Locatie: Protestantse kerk, Molenberg 3 te Oostburg

Voorganger: ds. Aart van Houweling

Ouderling van dienst: mw. Ina Basting

Diaken van dienst: dhr. Arnold Scheele

Kerkrentmeester van dienst: dhr. Cees Verhage

Lector: Julia Scheele
Organist: dhr. Aureel Heirman

M.m.v. het koor Grenzeloos o.l.v. Aureel Heirman

 

VOORBEREIDING

We gaan staan 

 • Stilte
 • Groet
 • Bemoediging:
  v.: Onze hulp is in de naam van de HEER
  g.: Hemel en aarde heeft Hij gemaakt.
  v.: Altijd blijft Hij trouw.
  g.: Nooit laat Hij los.
 • We zingen als drempelgebed: Lied 833 (5x, eerste keer door Grenzeloos, daarna allen)
 • Zingen: Aanvangslied 1005 (Grenzeloos zingt de verzen, refrein door allen)

We nemen weer plaats

 • Bericht uit de samenleving
 • Gebed om ontferming over de nood van de wereld
 • Zingen: Glorialied 146c: 1 (Grenzeloos), 2, 3 en 6 (allen)

 

RONDOM HET WOORD

 • Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst en de jongeren naar de jeugdkerk.

 • Gezongen gebed bij de opening van de Schrift:
  Lied 333 (5x, de eerste keer door Grenzeloos, daarna allen)
 • Lezing: Genesis 12: 1-3
 • Lezing: Johannes 14: 1-6
 • Zingen: Lied 318: 1 (Grenzeloos), 2, 3 en 4 (allen)
 • Korte overweging
 • Zingen: Lied 803: 1, 6

 

PRESENTATIES

 • Eerste serie
  - de kerkenraad door Ina Basting
  - het College van Kerkrentmeesters door Cees Verhage
  - de herinrichtingscommissie door Margriet Lorier
  - het College van Diakenen door Arnold Scheele
  - de ZWO-commissie door Willy Kamphuis
  - de werkgroep Pastoraat door Eldi Risseeuw
  - Vorming & Toerusting door Aart van Houweling
 • Grenzeloos zingt: ‘Sing a song for the peace’
 • Tweede serie
  - de kindernevendienst door Pauline Scheele
  - de leiding van de jeugdkerk
  - de catechese door Rachel Scheele
  - de Jeugdraad West Zeeuws-Vlaanderen door Eelco Basting
  - de Vrouwengroep ‘Samen Sterk’ door Maatje Kloosterman
  - het koor ‘Grenzeloos’ door Paul Coppens
 • Grenzeloos zingt: ‘Land of hope and glory


DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

 • Dankgebed – voorbeden, met name voor het werk van onze gemeente – gelegenheid voor persoonlijk gebed in een moment van stilte
 • Grenzeloos zingt: Lied 1006 – ‘Onze Vader in de hemel’
 • Collecteaankondiging door diaken
 • Inzameling: 1e collecte: PKN JOP (Jeugdwerk)

                     2e collecte: Kerkrentmeesterschap

Tijdens de collecten komen de kinderen terug in de dienst

 

BESLUIT

We gaan staan

 • We zingen elkaar twee slotliederen toe:
  ‘Ga dan op weg’ (melodie lied 868)
  Lied 426 (5x, eerste keer door Grenzeloos, daarna allen)

 

 • Zending en zegen besloten met gezongen Amen: Lied 431c