Liturgie van de eredienst van

de Protestantse Gemeente ‘De Brug’ te Oostburg

op zondag 15 juli 2018

Thema:

‘VERGEVEN EN VERGETEN?

 

Locatie: Protestantse kerk, Molenberg 3 te Oostburg

Voorganger: ds. Aart van Houweling

Ouderling van dienst en lector: mw. Ina Basting

Organist: mw. Willy Kamphuis

M.m.v. deelnemers aan de volwassenencatechesegroep

 

 

VOORBEREIDING

We gaan staan 

 • Stilte
 • Groet
 • Bemoediging
  v.: Onze hulp is in de naam van de HEER.
  g.: Hemel en aarde heeft Hij gemaakt.
  v.: Altijd blijft Hij trouw.
  g.: Nooit laat Hij los.
 • Zingen: Aanvangslied 836: 1, 4, 5 tevens drempelgebed (melodie Gezang 463 Liedboek voor de kerken)

We nemen weer plaats

 

MET DE KINDEREN

De kinderen gaan naar de nevendienst

 

VANUIT DE VOLWASSENENCATECHESEGROEP

 • Over vergeving gesproken
 • Orgelspel

 

RONDOM HET WOORD

 • Gebed
 • Lezing: Psalm 103: 1, 2, 8-14
 • Zingen: Prijs de Heer (5x uit ‘Liederen en gebeden uit Taizé’)
 • Lezing: Psalm 32: 1-7, 10, 11
 • Zingen: Lied 32: 3
 • Lezing: Matteüs 6: 12, 14
 • Zingen: Gezang 48: 6 (uit het Liedboek voor de kerken)
  6. Vergeef o Vader onze schuld,
  zodat weer blijdschap ons vervult;
  gelijk wij van hun schuld ontslaan
  al wie ons hebben kwaad gedaan.
  Maak zo uw vrede openbaar.
  U dienend dienen wij elkaar.
 • Lezing: Lucas 23: 34
 • Zingen: Lied 586
 • Overweging
 • Zingen: Lied 340b (staande)

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

 • Dankgebed, voorbeden, gelegenheid voor persoonlijk gebed in een moment van stilte, gezamenlijk Onze Vader
 • Toelichting op de collectedoelen
 • Inzameling:  1e collecte: Stg. PIT Pro Rege

                      2e collecte: Kerkrentmeesterschap

Tijdens de collecten komen de kinderen terug in de dienst

 

BESLUIT

 • We gaan staan
 • Zingen: Slotlied 885
 • Zending en zegen