Liturgie van de eredienst van de

Protestantse Gemeente ‘De Brug’ te Oostburg

op zondag 18 februari 2018

Eerste zondag van de 40-dagentijd

 

Thema: ‘Ik zorg voor jou’

Locatie: Protestantse kerk, Molenberg te Oostburg

Voorganger: ds. A. van Houweling

Ouderling van dienst en lector: mw. Corien van Baal

Organist: mw. Willy Kamphuis

 

VOOR DE DIENST

 • Oefenen: Lied 301F

 

VOORBEREIDING

We gaan staan 

 • Stilte
 • Groet
 • Bemoediging
  v.: Onze hulp is in de naam van de HEER
  g.: Hemel en aarde heeft Hij gemaakt.
  v.: Altijd blijft Hij trouw.
  g.: Nooit laat Hij los.
 • Drempelgebed
  v.: HEER, houdt ons staande,
  g.: wanneer we beproefd worden.
  v.: Wees met Uw Geest om ons heen.
  g.: Zendt engelen op onze weg.
  v.: Schenk ons geloof in het goede nieuws
  g.: van Uw Zoon Jezus Christus.
  v.: Keer ons naar Hem toe,
  g.: dat wij op weg gaan,
  v.: U tegemoet.
  g.: Amen
 • Zingen: Aanvangslied 25a

We nemen weer plaats

 • Bericht uit de samenleving
 • Gebed om ontferming over de nood van de wereld, uitlopend op lied 301f
 • Meditatief orgelspel
 • Korte toelichting bij het project voor eredienst en kindernevendienst
 • Met de kinderen
 • Zingen: Projectlied

De kinderen gaan naar de kindernevendienst en de jongeren naar de jeugdkerk

RONDOM HET WOORD

 • Gebed bij de opening van de Bijbel
 • Lezing: Psalm 91: 1, 2
 • Zingen: Lied 91: 1
 • Lezing: Psalm 91: 11-13
 • Zingen: Lied 91: 5, 6
 • Lezing: Psalm 91: 14-16
 • Zingen: Lied 91: 8
 • Lezing: Markus 1: 12-15
 • Zingen: Lied 542
 • Overweging
 • Zingen: Lied 538


DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

 • ZWO-commissielid Ineke Veerhoek haalt een project van Kerk in Actie voor het voetlicht
 • Dankgebed - Voorbeden – gelegenheid voor persoonlijk gebed in een moment van stilte – gezamenlijk Onze Vader
 • Toelichting op de collectedoelen door diaken Arnold Scheele
 • Inzameling: 1e collecte: Nederlands Bijbelgenootschap

                     2e collecte: Kerkrentmeesterschap

Tijdens de collecten komen de kinderen terug in de dienst

 

BESLUIT

 • Zingen: Slotlied 536
 • Zending en zegen besloten met gezongen Amen: Lied 431c
 • Groet aan de uitgang
 • Koffie, thee, fris en ontmoeting in het Kerkcentrum