LITURGIE

van de dienst van de Protestantse Gemeente de Westhoek

te Oostburg in de Open Haven op zondag van de Voleinding 26 november 2023

 

THEMA: HERDERLIJKE TROOST

 

Voorganger: ds. Cor de Beun

Ouderling van dienst: Eldi Risseeuw

Diaken van dienst: Boudewijn Albers

Kerkrentmeester van dienst: Ad Stoffels

Organist: Kees de Pooter

 

VOORBEREIDING

·        Welkom en afkondigingen door ouderling van dienst

(We gaan staan)

·        Stilte - Votum en Groet

·        Drempelgebed

·        We zingen: Aanvangslied: 23b vers 1 – ‘De Heer is mijn herder’

(We nemen weer plaats)

·        Tekst over de zondag van de voleinding

·        We zingen: Lied 23b vers 5

·        Kyriegebed

·        We zingen: Glorialied: 705 vers 1 – ‘Ere zij aan God, de Vader’

 

RONDOM HET WOORD

·        Gebed bij de opening van de Bijbel

·        Lezingen: Psalm 23 en Matteüs 11:25-30 (lector)

·        We zingen: Lied 23c verzen 1 en 5 – ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’

·        Overweging, gevolgd door orgelspel

·        We zingen: Lied 247 verzen 1 en 2 – ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt’

 

GEDACHTENIS

·        Tekst bij de inleiding van de gedachtenis

·        Liturgie o.l.v. ouderling Eldi Risseeuw en diaken Boud Albers:


Tekst: “Die ons in ’t hart geschreven staan”
Die ons in  ’t hart geschreven staan

En onze dagen deelden,

Maar in de dood zijn voorgegaan-

Zij lieten ons de beelden

Van zoet en droef herinneren,

Van zoeken, hopen, wachten.

Zal in de starre, koude dood

Hun naam nog overnachten?

 

De naam, waarmee zij zijn genoemd,

Staat in Gods hand geschreven……

 

Uitnodiging door mevr. Risseeuw

Noemen van de namen en aansteken van de kaarsen:

Jacob  Willem  Versprille

*03-02-1931                  †08-11-2022

 

Evert  Adriaan  van  Dronkelaar

*17-04-1947                  †07-12-2022

 

Martinus  Ferdinandus  Quaak

*28-08-1932                 †31-12-2022

 

Janna de Ruijsscher – de   Graaf

*17-09-1935                  †01-01-2023

 

Teddy  van  Rhee

*08-09-1939                  †07-01-2023

 

Aaltje  Dieleman - Scheele

*24-04-1927                  †03-02-2023

 

Johanna  Jongepier  -  Bron

*19-11-1954                  †06-02-2023

 

Cornelia 

Hendriksen  -  van  der  Maas

*20-09-1926                  †08-02-2023

 

Adriana  Sara  van  der  Slikke

*25-08-1926                  †03-03-2023


Catholina  Janna de Koeijer  Leenhouts  

*25-01-1936                 †11-04-2023

 

Suzanna  Maria de Kant  -  Faas

*25-08-1941                  †07-06-2023

 

Johannis  Willem van Kouwenberg

*23-09-1945                 †31-07-2023

 

Janna  Jozina Nortier  -  de Putter

*17-08-1938                  †04-09-2023

 

Blanco kaars

 

·        Afspelen lied “De mensen die we missen” (wordt geprojecteerd)

·        Tekst (predikant)

·        We zingen: Lied 769 vers 1 – ‘Eens als de bazuinen klinken’

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

·        Voorbeden

·        Gelegenheid voor persoonlijk gebed in stilte

·        Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

·        Uitleg bestemming van onze gaven: Eigen Diaconie en Kerkrentmeesterschap

 

DE WERELD IN…

·        We zingen: Slotlied: 416 verzen 1 en 4 – ‘Ga met God’

·        Zending en zegen (gezongen Amen 431c).

 

LITURGIE

van de dienst van de Protestantse Gemeente de Westhoek

in de Open Haven te Oostburg op zondag 19 november 2023

 

Voorganger: ds. Jielis Ende

Ouderling van dienst: Corine Scheele

Diaken van dienst: Ina Basting

Kerkrentmeester van dienst: Riet Basting

Organist: Willy Kamphuis

 

Thema: VERWONDERING

VOORBEREIDING

·        Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

We gaan staan

·        We zingen: Lied 98: 1, 2

·        Bemoediging en groet

·        Gebed van toenadering

·        We zingen: Lied 98: 3, 4

We gaan zitten

·        Gebed om ontferming. Na elke bede zingen wij: Lied 281: 1

·        We zingen: Lied 871

 

RONDOM HET WOORD

 

·        Gebed bij de opening van de Schriften

·        Lezing Oude Testament: Ezechiël 34: 11-17

·        We zingen: Lied 23c

·        Lezing Nieuwe Testament: Mattheüs 25: 31-46

·        We zingen: Lied 146c: 1, 3, 5, 6

·        Verkondiging

·        Meditatief orgelspel

·        We zingen: Geloofsbelijdenis Lied 413 (staande)

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

·        Voorbeden – Stil gebedOnze Vader

·        Collecte aankondiging door de diaken van dienst

 

BESLUIT

·        We zingen: Lied 416

·        Zending en zegen met gezongen Amen

·        Collecten aan de uitgang

·        Orgelspel