Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

                           Het koor "Grenzeloos"

 


Het koor 'Jubilate' werd in 1947 als hervormd kerkkoor opgericht door de toenmalige hervormde predikant van Oostburg, dominee W.
Fournier. Dhr. P. de Ridder werd de eerste dirigent. vele dirigenten kwamen na hem en sinds augustus 1994 staat het koor onder de muzikale leiding van dhr. Aureel Heirman. Vele jaren stond het koor slechts bekend als het Nederlands Hervormd Kerkkoor te Oostburg,
pas in 1979 werd de naam 'Jubilate' daaraan toegevoegd.

Sinds een aantal jaren wordt regelmatig samengewerkt met het St. Laurentiuskoor uit St. Laureins. Dit koor staat eveneens onder leiding van Aureel Heirman.
Op dit moment zijn er helaas nog 11 leden over en daarom hebben de besturen van ‘Jubilate’ en ‘Sint Laurentius’ vanaf begin dit jaar de mogelijkheden tot een fusie besproken.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de fusie tot één nieuw koor: GRENZELOOS.
Op woensdag 16 november 2016 hebben de beide besturen de fusie officieel gemaakt in aanwezigheid van deken Wilfried Vanwilder en dominee Aart van Houweling.

 We werken 4x per jaar mee aan de kerkdienst (10.00 uur) in Oostburg en aan diverse (hoog)missen in Sint-Laureins,

ook verzorgen we uitvoeringen en werken we mee aan plaatselijke muzikale activiteiten.

Ons koor ‘Grenzeloos’ beschikt over een zeer gevarieerd repertoire van kerkelijke, klassieke, musical- en profane liederen (gospels).

 

Het koor repeteert vanaf 6 september op de dinsdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur, de ene week in de kerk de Open Haven in Oostburg en de andere week in de katholieke kerk in Sint-Laureins.

 

Wilt u meer weten, belt u mij dan gerust even op.
Namens ‘Grenzeloos’, Marianne Albers 06-1253 3673.

 

                                                U bent van harte welkom op de dinsdagavonden vanaf 19.30 uur om een repetitie mee te maken.