Welkom op de website van de Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

Postadres: Postbus 154, 4500 AD Oostburg
e-mailadres: scriba@kerkpleinoostburg.org
  

 

 

Vanaf 11 juli kerken we volgens de richtlijnen van de PKN met een onbeperkt aantal mensen, mits de onderlinge afstand van 1,5 meter gehandhaafd blijft.
In de hal van de kerk wordt nog steeds uw naam genoteerd.
Samenzang is weer mogelijk.
Een mondkapje mag, maar hoeft niet.
De collectezakken staan nog steeds in de hal van de kerk.
We schudden nog geen handen; indien gewenst kan bijvoorbeeld een ellebooggroet of de hand op het hart gebruikt worden.
Koffiedrinken bij mooi weer buiten en bij slecht weer in de kerkzaal, conform de richtlijnen van de kerkrentmeesters.
Wij verzoeken u om de basisregels:

blijf thuis bij klachten en de 1,5 meter regel in acht te nemen.
Deze regels kunnen zomaar veranderen. Hou daarom onze site en de afkondigingen in de kerk in de gaten.

 

Met een hartelijke groet, Corien van Baal

 

  ANBI KerkANBI Diaconie

Kerkgebouw Open Haven, Kerkplein 1 te Oostburg