Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 


PASTORALE OVERWEGING

Vakantievoer
Graag neem ik u mee op een kleine excursie. Het wonderschone leven van de vakantieganger. Je neemt wat gerief van huis mee, niet teveel want je wil ook wat door de ruiten zien. Of als je op de fiets bent, dan wil je toch graag wat vooruit komen! Daarnaast moet er toch iets zijn wat ontbreekt als je op je pitje je avondeten klaar maakt, want het moet wel leuk blijven.

De ene dag ui, knoflook, paprika, tomaat en courgette. De andere dag maakt je het wat luxer door er peen en aubergine aan toe te voegen. De dag daarop laat je die weg. Dan kom je er achter dat je ook nog wat champignons bij je hebt, die moeten wel op dus dan die er maar bij voor de broodnodige afwisseling. De ene dag rasp je wat kaas of wat chorizo, want we waren in het Baskenland. De afwisseling wordt vervolmaakt door er de ene dag rijst bij te doen, de dag daarop couscous en, natuurlijk de volgende dag de spaghetti. Soms heb je mazzel en vind je nog wat haricots verts en bij de plaatselijke slager wat vlees. Ben je veggie dan laat je het vlees weg; bak je een eitje. Mocht je vegan zijn dan worden de kaas en het ei verwisseld voor kikkererwten, sojabonen en ander soort bonen uit blik. Ondertussen vier je het vrije leven.

Daarover mijmerend kwam ik toch bij de Bijbel uit. Dat is natuurlijk niet vreemd voor een predikant. Hoe gaat het door het jaar heen. De ene keer lees je een stukje uit  Mattheus, Lukas, Markus of Johannes. Ieder evangelie heeft zo zijn eigenheid en smaak. Ze vormen in de liturgie van de zondagse eredienst de noodzakelijke voeding voor het leven van alle dag.  Bepaalde gedeeltes horen bij de feestdagen, anderen niet. Een en ander wordt voorafgegaan met een lezing uit de Tenach (het O.T); de psalmen worden toegevoegd als aperitief. De één leest liever Lukas, de ander Mattheus. Ieder heeft zo zijn eigen smaak. We zijn immers allemaal een beetje anders. Dat maakt ons en de Bijbel dan ook zo boeiend. Alles hetzelfde is toch saai.

Het is net als met de appels aan de bomen in onze tuin, alhoewel het er dit jaar niet veel zijn. Alle appels lijken op elkaar maar ieder appeltje is anders. Hetzelfde geldt overigens ook voor eikeltjes. Het maakt het leven veelkleurig en je wordt uitgedaagd er samen iets van te maken. Bij God mag ieder appeltje anders zijn. Zo geef je samen vorm aan het leven, waarbij niet het eigen gelijk maar het Gods ’gelijk’ voorop staat. Immers als beelddrager kunnen we alleen samen God ‘zichtbaar maken’ in het leven. Was het niet Levinas die zei dat je in het gelaat van de ander God ontmoet. Zo ontmoet je elkaar en kan je samen gelijkwaardig verder.

Dat is nog eens iets om voor te leven. Geen eenheidsworst maar een veelzijdige, voedzame maaltijd waardoor het leven smaak krijgt. Dan is het iedere dag vakantie. De smaak van de wijn van het koninkrijk en het hemels manna. Maar terug naar het leven van alle dag. Vanavond eten wij pasta, jawel met ui, knoflook, een chilipepertje, paprika, tomaat en courgette. De kaas vervangen we door broodkruim met knoflook en wat zeezout. Een smakelijk najaar.

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam. (Liedboek 981:1 en 2)

Met een hartelijke groet, ds. Vrouwkje Dees


 


GEMEENTE BIJ DE TIJD

Vervolgbericht ds. A. van Houweling
In het vorig kerkblad heeft u kunnen lezen over de losmaking van ds. A van Houweling. Wat betekent dit? Dit betekent dat hij niet meer in dienst is bij PG De Westhoek. Hij is dus nog wel lid van onze kerkgemeenschap en behoudt de bevoegdheid tot de bediening van Woord en sacramenten. Het aanbieden van een contract per 1 oktober zal niet lukken in verband met het ziek zijn en de revalidatie van zijn vrouw. Zodra er meer bekend is zult u hierover nader vernemen.

Psalmenkring
De psalmenkring gaat weer van start. Vanaf nu niet meer in de Mariahoeve maar in het Kerkcentrum. De eerste keer is op donderdag 12 oktober van 14.30 tot ca. 16.00 uur We beginnen met een kopje koffie of thee en lezen dan een psalm waar me met elkaar over in gesprek gaan.
Ieder die eens wil komen kijken/luisteren/meedoen is van harte welkom. Er is de mogelijkheid om te worden opgehaald. Belt u dan met een van de ons: Sara Ende tel. 440177 en Margriet Lorier tel.451139.

Op Verhaal komen

We gaan weer verder met het contextueel bijbellezen. De groep komt voor het eerst na de vakantie weer bijeen op donderdag 28 september in het Kerkcentrum. Daar is vanaf 19.45 uur koffie of thee en we beginnen om 20.00 uur. Uiterlijk 22.00 uur stoppen we.
Wilt u aansluiten bij de groep of eens een keer komen kijken: van harte welkom.
Voor nadere inlichtingen: Margriet Lorier tel. 451139.

KIK: Kunst in de Kerk
Na een succesvolle eerste KIK “cursus” willen we hier een vervolg aan geven. Wat houdt het precies in?
Met een groep van +/- 10 deelnemers gaan we creatief aan de slag met papier, verf, bloemen, bladeren en aquarel technieken. Dit gedurende 4 dinsdagmiddagen van 13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Vervolgens kunnen we ons werk tentoonstellen in de Mariakerk te Cadzand.
We starten de middag met een inleiding en bezinning. Met koffie, thee en iets lekkers. We gaan werken vanuit de Bijbel, de schepping, in samenhang met de natuur en onze eigen beleving omzetten in kunst. Die is overigens in velerlei vormen toe te passen door iedereen! We zijn hierin samen onderweg en zullen de ontdekking doen van nieuwe vormen van de schepping, die inspirerend en verrassend zijn. Het samen bezig zijn is het belangrijkste. Nelly Verplanke en ds. Vrouwkje Dees zullen deze Bijbel / kunstgroep begeleiden.

Voorgestelde data zijn: dinsdag 26 september, 7 november, 23 januari 2024 en 19 maart 2024. Op vrijdag 26 april opbouwen tentoonstelling en vernissage.

Waar: in het Zwingebouw te Cadzand.
Kosten: kleine bijdrage in de kosten van 3 euro per keer.
Bij voldoende belangstelling kunnen we misschien hetzelfde programma ook op een avond aanbieden.
Ook interesse gekregen? Van Harte Welkom!
Graag aanmelden voor zondag 10 september a.s. bij:
Nelly Verplanke: 0117 391700 of Riet Masclee: 06 23627253.

Omzien naar…
Mw. T.J. de Wever–de Koster (Nieuwstraat 83) verbleef voor een operatieve ingreep in het ziekenhuis te Rotterdam. Ze is ondertussen weer thuis waar ze verder mag herstellen.
Mw. Ds. Christiane Karrer (p.a. Christoffelstraat 7, Zuidzande), was na een val enkele weken in het ziekenhuis opgenomen en wacht nu in Zuidzande op een revalidatieplek in Utrecht. Er bestaat goede hoop op algeheel herstel.
Mw. M.C. Versprille–Beun is verhuisd naar WZC Emmaüs, afdeling Molenberg k 8, te IJzendijke. We hopen dat ze zich er spoedig thuis mag voelen. We denken hierbij ook aan haar man die nu alleen in hun huis, Noordwal 42, blijft wonen.
Mw. J.A.E. Bron–Dees (Grote Beer 8-22) werd opgenomen in ZorgSaam ziekenhuis met een herseninfarct. Na enkele dagen mocht zij huiswaarts keren om verder te herstellen.
Ons bereikte het bericht van overlijden op 4 september jl. van Mw. Janna Jozina Nortier–de Putter (de Blikken 15). Zij was weduwe van dhr. Sjaak Nortier. Medeleven gaat uit naar haar partner dhr. Ko Rosseel en haar drie zonen, hun echtgenotes, klein- en achterkleinkinderen.

We leven mee met allen die ziek zijn, herstellend zijn of andere zorgen of verdriet hebben en wensen hen Gods nabijheid en beterschap toe.
Voor pastoraat kunt u contact opnemen met Eldi Risseeuw (tel. 0117-452 104) of met Riet Masclee (06-2362 7253) en voor zaken betreffende de kerkenraad met Corien van Baal (tel. 0117-492 659).

Namens de kerkenraad, Eldi Risseeuw