Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 


BEWONDER

Dit woord klinkt niet zo vaak. Je kunt je verwonderen over van alles en nog wat. Je kunt zaken als een wonder ervaren, maar je kunt ook dingen bewonderen. Valt er niet veel te bewonderen in onze wereld. Op het grasveldje hier dichtbij dienen zich de eerste narcissen al weer aan. Fier ontluiken hun kopjes richting de hemel, alsof ze het wonder van de schepping met hun kleurigheid willen vieren. Sterker nog, dat ze de hemel aanschouwen gedragen door de aarde, de goede moedergrond.

Er wordt veel over de aarde gesproken. Op het moment van schrijven zitten de boeren niet met hun handen in de klei maar met de handen in het haar. Hoe moet het verder. Niet alleen met hen maar met alles wat er gebeurt in onze wereld.

Veel energie en geld wordt er gestoken om terug te komen tot een evenwicht van de mens met de rest van de natuur. De boeren hebben het gevoel dat alleen zij daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. Maar er is  toch ook de industrie en het verwerken van fossiele brandstoffen, het vervoer over land, over water en door de lucht? Het is allemaal niet zo eenvoudig. Er vindt een enorm energietransitie plaats met alles wat daarbij komt kijken. Niet zo verwonderlijk, als je bedenkt dat velen alleen met hun eigen bubbel bezig zijn.

Ondertussen komt er protest. Grote tractoren versperren rotondes wat betekent dat er met een vrachtwagen geen doorkomen aan is. De boeren voelen zich de zondebok van de welhaast onbeperkte behoeftebevrediging in onze wereld. Waardoor we, wie weet, de toekomst van de aarde op het spel zetten.

Toch hoorde ik de afgelopen week ook een ander geluid. Want de technologische ontwikkelingen gaan hard. Daardoor komen er wellicht oplossingen in zicht. Als het dan maar niet is om op deze weg verder te gaan, met het verteren van de aarde. Maar dat het leidt tot een (her)nieuw(d) besef dat het anders moet en kan. Tijd voor herbronning.

In een veelkleurige gemeente zoals de Westhoek te Sluis denk je bij het woord bron aan dé Bron of helder stromend water of nog wat anders. We zijn allemaal een beetje anders. Het mooie daarvan is dat je elkaar kan aanvullen en inspireren. Zo blijf je in beweging en verstar je niet in gewoontes.

Want je weet wel, stilstaand water is niet te drinken.

Onwillekeurig associeer ik het met het Godsvolk in de woestijn. Het volk dat telkens weer op zoek moest naar helder water bij een bron of de Bron. Ze leefden als nomaden en leerden gaandeweg, met en van elkaar. Tot ze kwamen bij het land van de belofte, het land van melk en honing, brood en wijn. Abraham had er als zwervende Arameeër al vertoefd, zonder het te weten.

Ik vond het volgend gedicht. Het lijkt me een mooie gedachte om mee te nemen naar Pasen.

en ik kwam mensen tegen
om mijn grenzen te verleggen
om de ruimte te herscheppen
en nieuwe wegen in te slaan       

                                               (Annemike van der Meiden)

Met een hartelijke groet, ds. Vrouwkje Dees


 


GEMEENTE BIJ DE TIJD

Psalmenkring
De psalmenkring komt bij elkaar op donderdag 14 maart van 14.30 tot ca. 16.00 uur in het Kerkcentrum. We praten dan met elkaar over Psalm 122. Ieder die eens wil komen kijken / luisteren / meedoen is van harte welkom. Er is de mogelijkheid om te worden opgehaald. Bel dan met Sara Ende tel. 0117-440 177 of Margriet Lorier tel. 0117-451 139.


Open Kerken

Iedere woensdag van 9.30 – 11.30 uur inloop met koffie of thee. Een oecumenisch initiatief voor iedereen die zin heeft in gezelligheid, ontmoeting en gesprek. De deur staat open in het Kerkcentrum. Kom ook eens een keer kijken!


Op Verhaal komen

De groep rond het contextueel bijbellezen komt bij elkaar op donderdag 21 maart in het Kerkcentrum. Er is vanaf 19.45 uur koffie en thee en we beginnen om 20.00 uur.


Liturgische schikkingen in de 40-dagentijd

De schikkingen in de 40dagentijd zijn gebaseerd op het boek Jeremia. De profeet wees op broodnodige verandering van het leven op aarde. Die boodschap viel niet in goede aarde. Daarom is de bol in het begin donkerbruin en wordt in de loop van de 40 dagen steeds wat groener: het licht dringt door.
De basis is een bolvorm die symbool staat voor het leven op aarde. Iedere week is er aan het begin van de dienst een korte toelichting die past bij de lezingen die zondag.


Omzien naar…  

Mw. M.A. de Regt (Dierkensteenweg 3-110) verloor haar zeer naaste buurman. We leven met haar mee en ook met zijn partner.

Mw. M.A. Dekker – Dekker (Grote Beer 8-035) onderging een operatieve ingreep. Ze is thuis hiervan herstellende.

Mw. G.M. Verhage – Sanders is verhuisd naar Rozenoord, (Hoogstraat 58, K. 102) in Sluis. We hopen voor haar dat ze zich er spoedig thuis mag voelen.

Mw. J.C. Scheele – Dees (Schuttebocht 15) was tijdelijk opgenomen in het ZorgSaam ziekenhuis. Er is sprake van heel geleidelijk herstel.

Er zijn zorgen rondom de gezondheid van mw. J.M. Dekker – Faas (Bakkerstraat 61). Dit brengt veel onzekerheid met zich mee. We wensen haar en haar man Daan veel sterkte met hoe hiermee om te gaan.

Dhr. P.R.C. Jansen (Nieuveltweg 55) werd opgenomen in het ziekenhuis in Gent met een herseninfarct en lekke hartklep waarbij hij werd geopereerd. Zijn toestand is zorgelijk.

Mw. E.K. Contant – Aarnoudse (Schouwburgstraat 50) zal in maart een knieoperatie ondergaan. We wensen haar veel sterkte hiermee.

Dankbaar en blij zijn we voor Jacco en Ellen Basting – Simpelaar (Oude Haven 4) met de geboorte van hun dochter Lotte Magdalena op 21 november 2023. Hartelijk gefeliciteerd en uiteraard ook felicitaties voor grote broer Daan.

Ons bereikte het bericht van overlijden op 25 januari  jl. van dhr. J.J. de Bliek (Pastoor van Genklaan 2-001). Hij werd 84 jaar. We leven mee met zijn vrouw mw. C.S. de Bliek- van de Walle en hun kinderen en kleinkinderen.

Ons bereikte het bericht van overlijden op 6 februari jl. van dhr. E.M.C.J. de Lille. Hij werd 81 jaar en woonde de laatste jaren van zijn leven in de Stelle (Veerhoeklaan 7). Medeleven gaat uit naar zijn nabestaanden.

We leven mee met alle genoemden en vragen ook uw aandacht en gebed voor hen die hier niet vermeld zijn en ziek zijn, herstellend zijn of andere zorgen of verdriet hebben. We wensen hen Gods nabijheid en beterschap toe.
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u contact opnemen met Eldi Risseeuw (tel. 0117-452104) of Riet Masclee ( 06-2362 7253) en voor zaken betreffende de kerkenraad met scriba Jos Bakker (tel. 0117-851 957)

Namens de kerkenraad, Eldi Risseeuw