Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

CATECHESE- AANBOD VOOR JONGEREN

Catechesegroep 1: basiscatechese voor de 12-/  13- jarigen.
Materiaal: de methode JOP- basiscatechese
Tijdstip: woensdagavond van 18.15- 19.00 uur, vanaf een nog bekend te maken datum tot aan Pasen buiten de schoolvakanties
Plaats: jeugdruimte in het Kerk Centrum, Kerkplein 2, Oostburg
Begeleiding, info en opgave: Sandra Kleijn ( tel. 454298) en Joyce de Gardeijn ( tel. 720220)

Catechesegroep 2: catechese voor de 14-/ 15- jarigen.
Materiaal: speelse catechesemethoden van JOP.
Tijdstip: woensdagavond van 18.15- 19.00 uur, vanaf 9 november as. tot aan Pasen buiten de schoolvakanties
Plaats:  jeugdruimte in het Kerk Centrum, Kerkplein 2, Oostburg.
Begeleiding en info: Rachel Scheele ( 451238) en ds. Aart van Houweling ( tel. 852402)

Catechesegroep 3: catechesegespreksgroep voor 16- plussers.
Materiaal: speelse catechesemethoden van JOP
Tijdstip: eerste keer op vrijdag 11 november as. om 20.00 uur, verder in overleg met de deelnemers
Plaats: jeugdruimte in het Kerk Centrum: Kerkplein 2, Oostburg
Begeleiding en info: Rachel Scheele ( tel. 451238) en ds. Aart van Houweling ( tel. 852402)

Catechesegroep 4: catechesegespreksgroep voor 20- plussers.
Tijdstip: donderdagavond van 20.15- 21.30 uur, koffie klaar om 20.00 uur.
Plaats: eerste keer op donderdag 17 november in het Kerk Centrum te Oostburg, daarna zo mogelijk bij deelnemers thuis
Programma onder voorbehoud:
17 november: mijn muziek, mijn leven…, over wie we zijn
15 december: relaties…, over familie, vrienden, samenleven en God- met- ons
19 januari: geintje…, over knelpunten, frustratie, humor en geloof
23 februari: ‘life- style, over normen en waarden en de Tien Geboden
23 maart: Ik geloof in…, over christelijk geloof te midden van wereldgodsdiensten en levensovertuigingen
Begeleiding en info: ds. Aart van Houweling ( tel. 852402)