De bloemen uit de dienst van zondag 18 februari gingen met een hartelijke groet naar
mw. de Feijter-den Hamer en met een steuntje in de rug naar Annoeska Moerman.