De bloemen uit de dienst van zondag 11 november gingen met een hartelijke groet naar
mw. Salomé en naar dhr. en mw. van de Broeke.