De bloemen uit de dienst van zondag 2 september gingen met een hartelijke groet
naar dhr. en mw. Corijn en naar mw. Duste.