De bloemen uit de dienst van zondag 13 mei gingen met een hartelijke groet naar
dhr. W. Daansen en naar dhr. en mw. de Hullu- de Feijter.