De bloemen uit de dienst van 29 maart gaan met een steuntje in de rug naar
de familie Bos en met een hartelijke groet naar mw. Dierkx.