INFORMATIEVE BERICHTEN

 

Ophalen voor de dienst

Belt u gerust naar dhr. Jan Evert van Dronkelaar (0117 453168) voor een lift naar de kerkdiensten.

 

Kerkdienst via internet of luisterkastje

Er zijn twee mogelijkheden om de kerkdienst rechtstreeks mee te maken: via het internet en via een luisterkastje.

 

Website

Op onze website www.kerkpleinoostburg.org leest en ziet u alles wat u wilt weten over onze levende gemeente! Hebt u ook iets door te geven via de website of wilt u reageren, neemt u dan contact op met Marianne Albers, 0117 452426 of muerte.albers@hotmail.com.

 

Facebook

Onze gemeente zit ook op Facebook onder de naam PKN Gemeente De Brug Oostburg. Wil je via dit medium iets melden over de kerk of  iets aankondigen, dan kun je dit doorgeven aan Sandra Kleijn: nibbels@zeelandnet.nl .

 

Kindernevendienst en jeugdkerk

Er is iedere zondag kindernevendienst voor de kinderen van groep
1 t/m 7 van de basisschool en jeugdkerk voor jongeren vanaf groep 8 van de basisschool t/m 16 jaar. De kindernevendienst komt na de collecte terug in de dienst en de jeugdkerk sluit de dienst in hun eigen ruimte af.

 

Samenkomsten Protestantse Vrouwengroep Samen Sterk

In de maand februari komt de Vrouwengroep samen op dinsdag de 6e en dinsdag de 20ste.
De middagen beginnen steeds om 14.30 uur en vinden plaats in het Kerkcentrum. Heeft u vragen dan kunt u de voorzitster mw. Maatje Kloosterman bellen: tel. 0117 454166.

 

Kerkdiensten ‘De Stelle’

Op vrijdag 2 februari gaat Br. P. Lauwaert voor.
Op vrijdag 16 februari gaat ds. D.F. Blom voor in de dienst.
De diensten vinden steeds plaats in zaal de Babbelaar en beginnen om 16.00 uur.

 

Open Kring

Iedere woensdagmorgen organiseert het Platform Sociale Zekerheid West Zeeuws-Vlaanderen van 9.00 tot 11.30 uur een koffieochtend in het Kerkcentrum, Kerkplein 2 te Oostburg. De activiteiten zijn vrijblijvend. Er is elke week gelegenheid om de krant te lezen, te praten of spelletjes te doen. Voor meer informatie, bel Annemarie Ploegaert, tel. 0117-450990, e-mail: mu3cf2@kpnmail.nl.
Iedereen is steeds hartelijk welkom.

 

Bij opname in het ziekenhuis
Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis in Oostburg, Terneuzen of elders en u wenst bezoek van de plaatselijke ziekenhuispredikant of van uw eigen dominee, dan moet u vanaf dit jaar hier – meer dan voorheen – zelf duidelijk om vragen.
Hendrik De Vriese, geestelijk verzorger in Terneuzen, zegt hierover:
“Tot nu toe bestond het gebruik dat aan elke patiënt werd gevraagd of hij of zij ondersteuning wenst van de eigen pastor en of dominee (…) Omwille van redenen van privacy zal er bij opname niet meer aan elke patiënt worden gevraagd of hij of zij het contact met de vertegenwoordiger van de eigen kerk op prijs stelt.” Ook de geestelijk verzorgers, pastores en dominees die verbonden zijn aan het ziekenhuis komen niet meer vanzelf langs bij alle patiënten.  In de informatiefolder staat vermeld:

Bij opname, op de afdeling en polikliniek
"Wanneer u bij opname aangeeft dat u het contact met de geestelijk verzorger op prijs stelt, komt deze u opzoeken. Ook kunt u de verpleging op de afdeling of polikliniek verzoeken om een gesprek met de geestelijk verzorger wanneer u daar behoefte aan heeft. U kunt ook rechtstreeks met een van de geestelijk verzorgers contact (laten) opnemen.”

Geestelijke verzorging vanuit het ziekenhuis
"Wanneer u worstelt met het verlies van uw gezondheid kunt u een beroep doen op één van de geestelijk verzorgers van ZorgSaam. De geestelijk verzorger biedt u een luisterend oor waarbij de aandacht voor uw persoonlijke beleving centraal staat. Het gesprek met een geestelijk verzorger kan bijdragen aan een beter gevoel en meer grip op uw situatie. Een aparte gespreksruimte staat tot uw beschikking om uw privacy te waarborgen. De geestelijk verzorger gaat hierbij uit van het respect voor uw eigen levensbeschouwelijke achtergrond.” De dienst geestelijke verzorging en ethiek bestaat uit:
Hendrik De Vriese Rooms-katholiek geestelijk verzorger-ethicus
Ds. Marijn
Vermet, Protestants geestelijk verzorger-ethicus

Kerk in Beeld
Protestantse Gemeenten die behoren tot de Classis Zeeuws-Vlaanderen geven samen een regionaal kerkblad uit: ‘Kerk in Beeld’. Dit kerkblad verschijnt 1x in de 3 weken en eenieder die dit wenst, kan zich abonneren. Een jaarabonnement kost € 42,50 per jaar en dan bent u prima op de hoogte van alle protestantse actualiteiten tussen d’Ee en Hontenisse en van Hulst tot aan Cadzand. Informatie over een abonnement krijgt u bij de Kerkelijke Pers Zeeland, telefoon 0166-657007.

Protestants-chirstelijke jeugdclubs West Zeeuws-Vlaanderen:

Eben Haezer
Doelgroep : jongeren tussen 8 en 12 jaar.

12 + club
Doelgroep : jongeren tussen 12 en 14/15 jaar

14+ club
Doelgroep :  14 +
Wanneer   : zondag van 12u tot 14u (tweewekelijks)
Waar          : jeugdruimte van Protestantse kerk te Schoondijke