INFORMATIEVE BERICHTEN

Psalmenkring
De psalmenkring komt bij elkaar op donderdag 14 maart van 14.30 tot ca. 16.00 uur in het Kerkcentrum. We praten dan met elkaar over Psalm 122. Ieder die eens wil komen kijken / luisteren / meedoen is van harte welkom. Er is de mogelijkheid om te worden opgehaald. Bel dan met Sara Ende tel. 0117-440 177 of Margriet Lorier tel. 0117-451 139.

Open Kerken
Iedere woensdag van 9.30 – 11.30 uur inloop met koffie of thee. Een oecumenisch initiatief voor iedereen die zin heeft in gezelligheid, ontmoeting en gesprek. De deur staat open in het Kerkcentrum. Kom ook eens een keer kijken!

Op Verhaal komen
De groep rond het contextueel bijbellezen komt bij elkaar op donderdag 21 maart in het Kerkcentrum. Er is vanaf 19.45 uur koffie en thee en we beginnen om 20.00 uur.

Liturgische schikkingen in de 40-dagentijd
De schikkingen in de 40dagentijd zijn gebaseerd op het boek Jeremia. De profeet wees op broodnodige verandering van het leven op aarde. Die boodschap viel niet in goede aarde. Daarom is de bol in het begin donkerbruin en wordt in de loop van de 40 dagen steeds wat groener: het licht dringt door.
De basis is een bolvorm die symbool staat voor het leven op aarde. Iedere week is er aan het begin van de dienst een korte toelichting die past bij de lezingen die zondag.

Ophalen voor de dienst
Belt u gerust naar Ad Stoffels, 06-2974 0670, voor een lift naar de kerkdiensten.

Collectemunten
Onze gemeente maakt gebruik van plastic collectemunten.
Er zijn gele munten van € 0,50 (per € 20,00), oranje munten van € 1,00 (per € 25,00) en rode munten van € 2,00 (per € 50,00) te verkrijgen.
U kunt de munten bestellen via het mailadres administratie@pgdewesthoeksluis.nl. De collectemunten worden dan zo spoedig mogelijk bij u thuisbezorgd of afgegeven zondag in de kerk.
De collectemunten kunt u als gift aftrekken bij uw belastingaangifte.

Vrouwengroep Samen Sterk
De vrouwengroep komt deze maand op maandag 5 en maandag 19 maart bij elkaar. Zoals altijd om 14.30 uur in het Kerkcentrum te Oostburg.
Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. Maatje Kloosterman,
tel. 0117-454166.

KIK: Kunst in de Kerk
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 19 maart van 13.30 uur tot 16.30 uur in het Zwingebouw te Cadzand.
Voor meer informatie: Nelly Verplanke – Zegers: 0117-391 700.

Kerkdiensten WZC Stelle Oostburg om 16.00 uur
Vrijdag 1 maart: ds. I. Nietveld
Vrijdag 15 maart: mw. J. Smallegange
Vrijdag 29 maart: Oecumenische Paasviering: 14.30!

Kerkdiensten Rozenoord Sluis om 14.30 uur
Woensdag 13 maart: mw. E. Reijnhoudt – Kaland
Donderdag 28 maart: ds. V. Dees: Paasviering op Witte Donderdag

Bloemen uit Oostburg gingen naar:
mw. Dekker – Faas
mw. Salomé – Tissink
mw. Haak – Pietersma
mw. van de Luijster

Er gingen kaarten naar de (kroon)jarigen:
dhr. Dieleman en dhr. de Putter

Bloemendienst Cadzand
De afgelopen tijd hebben we bloemen gebracht bij Jeanet Francke en een kaart gebracht bij dhr. Izaak van Dale.

Bloemendienst Sluis
Eerst een aanvullend berichtje omtrent de Bloemendienst in december 2023:
De dames hebben Kerst-attenties verzorgd en rondgedeeld in Rozenoord en in de Toren Van Bourgondië aan de 80+ leden van onze gemeente. De mensen waren blij verrast.

In de maand februari kregen mw. Toussaint – Buijs, mw. Vercruijsse – van de Walle, mw. van Espen – du Fossé, mw. Barendse – de Smit, mw. Voerman – Mak, dhr. J. Minderhoud, mw. T. du Fossé – Rosseel en mw. L. Fliers een bloemetje of kaart.

We ontvingen een gift van € 10,- , waarvoor hartelijk dank.

Collecten van het College van Diakenen
In januari zijn diverse bijdragen ontvangen als aanvulling op de zondagse collecten. Sommige daarvan waren bedoeld voor alle collecten in een bepaalde periode, maar er waren er ook specifiek bestemd voor een bepaalde collecte.
Daarmee rekening houdend zijn over de betreffende periode de volgende bedragen toegewezen:

07-01-2024 Kerk en Vluchteling € 121,20
14-01-2024 Binnenlands diaconaat € 99,95
21-01-2024 Missionair Werk € 117,35
28-01-2024 Jeugdwerk PKN € 150,00

De diaconie bedankt u voor uw bijdragen.

Collecten van het College van Kerkrentmeesters
14-01-2024 Sluis € 65,55
21-01-2024 Oostburg € 99,05
04-02-2024 Oostburg € 142,65

BERICHTEN VAN DE WERKGROEP OECUMENE OOSTBURG 

Avondgebeden in de 40-dagentijd
Er zijn dit jaar in Oostburg geen avondgebeden in de 40-dagentijd. We verwijzen u naar de oecumenische vespers in Schoondijke en Breskens. 6 maart in de Protestantse Kerk in Schoondijke, 13 maart in de Barbarakerk te Breskens en 20 maart in de Protestantse Kerk in Schoondijke. Alle vespers beginnen om 19.30 uur.

Open Kerken
Omdat onze beide kerken in de 40-dagentijd een project hebben in Colombia staan er in de inloop op woensdagmorgen spaardoosjes. De opbrengst daarvan is voor de helft voor de vastenactie van de RK kerk en voor de andere helft voor de actie ‘Delta voor Colombia’ van de protestantse kerk.
U weet toch dat u iedere woensdagmorgen van 9.30 – 11.30 uur welkom bent in het Kerkcentrum voor koffie, thee, een gesprekje en wat gezelligheid?

Kerkdienst via internet of luisterkastje
Er zijn twee mogelijkheden om de kerkdienst rechtstreeks mee te maken: via het internet en via een luisterkastje.

Pastoraat
In onze kerk is er, zoals u wellicht weet een groep zgn. “sensoren” werkzaam. U merkt hier misschien niets van maar zij zijn de “voelsprieten”, oftewel de oren en ogen van de gemeente. Zij geven aan de werkgroep pastoraat door als er iets speelt in uw gezin, zoals i.v.m. ziekte. Het kan echter ook gebeuren dat niemand waarneemt dat u ziek bent of dat u ineens in het ziekenhuis of een verpleeghuis bent opgenomen.
Ziekenhuizen en verpleeg- of verzorgingshuizen mogen niet meer automatisch doorgeven aan de kerk dat u bent opgenomen. Dit heeft alles te maken met de wet op de privacy. Zo kan het gebeuren dat er geen aandacht aan wordt besteed en dat u geen geestelijke steun vanuit de kerk ondervindt en dat vinden we heel vervelend.
Het kan ook zijn dat u zonder ziek te zijn zomaar eens behoefte hebt aan een goed gesprek of een luisterend oor.
Wij willen u daarom als werkgroep pastoraat vragen om, indien u dit wenst, ook hierin zèlf actie te ondernemen door het te melden aan Eldi Risseeuw (tel. 0117-452104) of Riet Masclee ( 06-2362 7253).


Bij opname in het ziekenhuis

Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis in Oostburg, Terneuzen of elders en u wenst bezoek van de plaatselijke ziekenhuispredikant of van uw eigen dominee, dan moet u daar - meer dan voorheen - zelf duidelijk om vragen.

Geloven in de Delta
Wilt u zich breed laten informeren over het kerkelijk leven van met name de Protestantse Gemeenten in de classis Delta, die Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden omvat, dan kunt u terecht op
www.gelovenindedelta.nl.

Mocht u meer willen weten over wat er speelt in en om de Protestantse Gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen (met tevens aandacht voor ontwikkelingen in het landelijke kerkverband), dan zou u een abonnement op Kerk in Beeld kunnen overwegen. Voor een abonnement: 0166- 657007, kpz@eendrachtbode.nl, Postbus 5, 4697 ZG St. Annaland.