INFORMATIEVE BERICHTEN

Ophalen voor de dienst
Belt u gerust naar dhr. Jan Evert van Dronkelaar (0117 453168) voor een lift naar de kerkdiensten.

Kerkdienst via internet of luisterkastje
Er zijn twee mogelijkheden om de kerkdienst rechtstreeks mee te maken: via het internet en via een luisterkastje.

Website
Op onze website www.kerkpleinoostburg.org leest en ziet u alles wat u wilt weten over onze levende gemeente! Hebt u ook iets door te geven via de website of wilt u reageren, neemt u dan contact op met Marianne Albers, 0117 452426 of muerte.albers@hotmail.com.

Facebook
Onze gemeente zit ook op Facebook onder de naam PKN Gemeente De Brug Oostburg. Wil je via dit medium iets melden over de kerk of iets aankondigen, dan kun je dit doorgeven aan Sandra Kleijn: nibbels@zeelandnet.nl.

Kindernevendienst en jeugdkerk
Er is iedere zondag kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 7 van de basisschool en jeugdkerk voor jongeren vanaf groep 8 van de basisschool t/m 16 jaar. De kindernevendienst komt na de collecte terug in de dienst en de jeugdkerk sluit de dienst in hun eigen ruimte af.

Wafels bakken P.V. Samen Sterk op zaterdag 30 juni

Op zaterdag 30 juni wordt er een rommelmarkt gehouden in Oostburg. De Protestantse Vrouwengroep Samen Sterk zal deze dag wafels bakken om ter plaatse op te eten of om mee te nemen. Er worden ook weer allerlei handwerken verkocht. U bent van harte welkom van 9.30 uur tot 16.00 uur in het Kerkcentrum te Oostburg. Graag tot ziens!

 

Open Kring

Iedere woensdagmorgen organiseert het Platform Sociale Zekerheid West Zeeuws-Vlaanderen van 9.00 tot 11.30 uur een koffieochtend in het Kerkcentrum, Kerkplein 2 te Oostburg. De activiteiten zijn vrijblijvend. Er is elke week gelegenheid om de krant te lezen, te praten of spelletjes te doen. Voor meer informatie, bel Annemarie Ploegaert, tel. 0117-450990, e-mail: mu3cf2@kpnmail.nl.
Iedereen is steeds hartelijk welkom

Herinrichting

Sinds de update in het aprilnummer van de Brug is er hard gewerkt. De betonvloer is gestort en nu wordt er door vrijwilligers gebouwd aan het podium.

Tijdens het koffiedrinken op 15 april zijn er foto’s getoond en kon er een kijkje in de kerk worden genomen. Heeft u dat gemist dan zijn de foto’s ook te zien op de website van de kerk: www.kerkpleinoostburg.org. Onder actueel vindt u verschillende knoppen die u kunt aanklikken voor foto’s en voor het oorspronkelijke ontwerp:

Ontwerp Kerkpleinkerk

Herinrichting Februari 2017

Herinrichting April 2018

Nieuwe foto’s zullen weer worden toegevoegd onder een nieuwe knop. Wordt vervolgd…

Margriet Lorier - Boon, namens de commissie Herinrichting
 

Zorgzame kerk

Het door de landelijke kerk opgezette project Zorgzame Kerk wil de kerken in Nederland helpen met hun rol in de ‘participatiesamenleving’. Afhankelijk van wat er lokaal mogelijk is kan ook onze kerk daar zeker een rol in spelen. Op initiatief van het diaconaal werkverband West Zeeuws-Vlaanderen is er op de avond van 5 juni 2018 een informatiebijeenkomst in de PKN-kerk van Hoek waarin de landelijk dienstenorganisatie een presentatie zal geven over het thema ‘Zorgzame Kerk’. Hoewel het zorgen voor elkaar primair een taak van de diaconie is, is het ook een diaconale taak om eenieder te motiveren een deel van die taak op zich te nemen. Graag wil ik bij deze iedereen die belangstelling heeft uitnodigen om op 5 juni 2018 om 19:30 aanwezig te zijn bij de presentatie in de Protestantse kerk van Hoek. Om het allemaal goed te kunnen organiseren is opgave van uw deelname bij de diaconie aanbevolen.

Mogelijk geïnspireerd door onderstaande tekst van lied 992 zien wij uw opgave graag tegemoet,

 

met vriendelijke groet, Arnold Scheele

 

Wat vraagt de Heer nog meer van ons

dan dat wij recht doen en trouw zijn

en wandelen op zijn weg?

 

Wat vraagt de aarde meer van ons

dan dat wij dienen en hoeden

als mensen naar Gods beeld?

 

Wat vragen mensen meer van ons

dan dat wij breken en delen

als ons is voorgedaan?

 

Het is de Geest die ons beweegt

dat wij Gods wil doen en omzien

naar alles wat er leeft.

 
Bij opname in het ziekenhuis

Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis in Oostburg, Terneuzen of elders en u wenst bezoek van de plaatselijke ziekenhuispredikant of van uw eigen dominee, dan moet u vanaf dit jaar hier – meer dan voorheen – zelf duidelijk om vragen.
Hendrik De Vriese, geestelijk verzorger in Terneuzen, zegt hierover:
“Tot nu toe bestond het gebruik dat aan elke patiënt werd gevraagd of hij of zij ondersteuning wenst van de eigen pastor en of dominee (…) Omwille van redenen van privacy zal er bij opname niet meer aan elke patiënt worden gevraagd of hij of zij het contact met de vertegenwoordiger van de eigen kerk op prijs stelt.” Ook de geestelijk verzorgers, pastores en dominees die verbonden zijn aan het ziekenhuis komen niet meer vanzelf langs bij alle patiënten.  In de informatiefolder staat vermeld:

Bij opname, op de afdeling en polikliniek
"Wanneer u bij opname aangeeft dat u het contact met de geestelijk verzorger op prijs stelt, komt deze u opzoeken. Ook kunt u de verpleging op de afdeling of polikliniek verzoeken om een gesprek met de geestelijk verzorger wanneer u daar behoefte aan heeft. U kunt ook rechtstreeks met een van de geestelijk verzorgers contact (laten) opnemen.”

Geestelijke verzorging vanuit het ziekenhuis
"Wanneer u worstelt met het verlies van uw gezondheid kunt u een beroep doen op één van de geestelijk verzorgers van ZorgSaam. De geestelijk verzorger biedt u een luisterend oor waarbij de aandacht voor uw persoonlijke beleving centraal staat. Het gesprek met een geestelijk verzorger kan bijdragen aan een beter gevoel en meer grip op uw situatie. Een aparte gespreksruimte staat tot uw beschikking om uw privacy te waarborgen. De geestelijk verzorger gaat hierbij uit van het respect voor uw eigen levensbeschouwelijke achtergrond.” De dienst geestelijke verzorging en ethiek bestaat uit:
Hendrik De Vriese Rooms-katholiek geestelijk verzorger-ethicus
Ds. Marijn
Vermet, Protestants geestelijk verzorger-ethicus

Kerk in Beeld
Protestantse Gemeenten die behoren tot de Classis Zeeuws-Vlaanderen geven samen een regionaal kerkblad uit: ‘Kerk in Beeld’. Dit kerkblad verschijnt 1x in de 3 weken en eenieder die dit wenst, kan zich abonneren. Een jaarabonnement kost € 43,00 per jaar en dan bent u prima op de hoogte van alle protestantse actualiteiten tussen
d’Ee en Hontenisse en van Hulst tot aan Cadzand. Informatie over een abonnement krijgt u bij de Kerkelijke Pers Zeeland, telefoon 0166-657007.

Protestants-chirstelijke jeugdclubs West Zeeuws-Vlaanderen:

Eben Haezer
Do
elgroep : jongeren tussen 8 en 12 jaar.

12 + club
Doelgroep : jongeren tussen 12 en 14/15 jaar

14+ club
Doelgroep :  14 +
Wanneer   : zondag van 12u tot 14u (tweewekelijks)
Waar          : jeugdruimte van Protestantse kerk te Schoondijke