INFORMATIEVE BERICHTEN

Ophalen voor de dienst
Belt u gerust naar Ad Stoffels, 06-2974 0670, voor een lift naar de kerkdiensten.

Website
Op onze websites www.pgdewesthoeksluis.nl of www.kerkpleinoostburg.org leest en ziet u alles wat u wilt weten over onze levende gemeente! Hebt u ook iets door te geven via de website of wilt u reageren, neemt u dan contact op met Marianne Albers, 06-1253 3673 of webmaster@pgdewesthoeksluis.nl.

Facebook
Onze gemeente zit ook op Facebook onder de naam PKN Gemeente De Brug Oostburg. Wil je via dit medium iets melden over de kerk of iets aankondigen, dan kun je dit doorgeven aan Sandra Kleijn: nibbels@zeelandnet.nl.

Collectemunten
In onze gemeente maken we gebruik van plastic collectemunten. Bij alle kerkelijke collectes kunnen deze gebruikt worden. De collectemunten hebben als voordeel dat u niet steeds op zoek moet naar (klein-)geld voor de collectes. Ook is met de bestellingen voor de collectemunten belastingvoordeel te behalen. U kunt de betalingen als giften aftrekken bij uw belastingaangifte.
Er zijn gele munten van € 0,50 (per € 20,00), oranje munten van € 1,00 (per € 25,00) en rode munten van € 2,00 (per € 50,00) te verkrijgen.
U kunt de munten bestellen via het mailadres administratie@pgdewesthoeksluis.nl. De collectemunten worden dan zo spoedig mogelijk bij u thuisbezorgd of afgegeven zondag in de kerk.

Open Kerken
Iedere woensdag van 9.30 – 11.30 uur inloop met koffie of thee. Een oecumenisch initiatief voor iedereen die zin heeft in gezelligheid, ontmoeting en gesprek. De deur staat open in het Kerkcentrum. Kom ook eens een keer kijken!

Vrouwengroep ‘Samen Sterk’

De vrouwengroep komt deze maand op maandag 2, maandag 16 en maandag 30 oktober bij elkaar. Zoals altijd om 14.30 uur in het Kerkcentrum in Oostburg. Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. Maatje Kloosterman, tel. 0117-454 166.

Bloemendienst Sluis
In augustus hebben we de volgende jarigen een attentie gebracht:
Mw. Scheerens–van Halst een kaart en dhr. van de Luijster bloemen.

In september kreeg mw. du Fossé–Nieskens bloemen van de Zonnebloemdienst, dhr. Boersma ontving een kaart en mw. Riemens–de Bliek, mw. J. Quaak–Scheele en mw. van Cruijningen–Dekker kregen bloemen in de dienst op camping De Wielewaal. En dhr. en mw. Almekinders kregen bloemen als dank voor hun gastvrijheid i.v.m. de kerkdienst op 17 september.

Bloemengroet Oostburg
Bloemen uit Oostburg gingen naar:
mw. Minderhoud–Kallewaard, Zuidwal
dhr. en mw. Dieleman–Dees, Grote Beer
mw. Bron–Dees, Grote Beer
mw. E. Scheele, Grote Beer

Er gingen kaarten naar de kroonjarigen:
Mw. Vermeulen–Schilders, P. van Genklaan
dhr. Luteijn, Eikenstraat Zuidzande
mw. de Hullu–Poissonier, Mr. Risseeuwstraat
mw. Corijn–Simpelaar, Burg. Gratamastraat

Collecten van het College van diakenen
In augustus zijn diverse bijdragen ontvangen als aanvulling op de zondagse collecten. Sommige daarvan waren bedoeld voor alle collecten in een bepaalde periode, maar er waren er ook specifiek bestemd voor een bepaalde collecte.
Daarmee rekening houdend zijn over de betreffende periode de volgende bedragen toegewezen:

06-08-2023 Villa Pardoes      € 213,00
13-08-2023 Kerk in Actie (zending Ghana)      € 167,25
20-08-2023 ZWO (Dreamhouse)    € 137,00
20-08-2023 Love to Help       € 45,75
20-08-2023 King’Ori     € 45,75
27-08-2023 PIT Pro Rege      € 217,20

Ontvangen gift € 10,- 
De diaconie bedankt u voor uw bijdragen.

Collecten College van Kerkrentmeesters
20-08-2023 Cadzand   € 72,20
27-08-2023 Cadzand   € 98,85
03-09-2023 Sluis          € 59,20
03-09-2023  Oostburg € 82,95
10-09-2023  Oostburg € 56,30
17-09-2023  Op locatie € 97,55

Collecten Duitse dienst
Tijdens de Duitse diensten in juli en augustus is er gecollecteerd voor het College van Kerkrentmeesters.
Op 16 juli bracht deze collecte €  160,- op en op 13 augustus €  181,20.
Voor onderhoud gebouwen ontvingen wij nog €  100,50.
Hiervoor dank aan onze Duitse gasten.

Kerkdiensten in WZC Stelle
Op vrijdag 13 oktober, voorganger mw. J. Smallegange.
Op vrijdag 27 oktober, voorganger ds. P. Lauwaert.

Kerkdiensten Rozenoord
Op woensdag 11 oktober, voorganger ds. V. Dees.
Op woensdag 25 oktober, voorganger mw. E. Reijnhoudt-Kaland.

Kerkdienst via internet of luisterkastje

Er zijn twee mogelijkheden om de kerkdienst rechtstreeks mee te maken: via het internet en via een luisterkastje.

Pastoraat
In onze kerk is er, zoals u wellicht weet een groep zgn. “sensoren” werkzaam. U merkt hier misschien niets van maar zij zijn de “voelsprieten”, oftewel de oren en ogen van de gemeente. Zij geven aan de werkgroep pastoraat en de dominee door als er iets speelt in uw gezin, zoals i.v.m. ziekte. Het kan echter ook gebeuren dat niemand waarneemt dat u ziek bent of dat u ineens in het ziekenhuis of een verpleeghuis bent opgenomen.
Ziekenhuizen en verpleeg- of verzorgingshuizen mogen niet meer automatisch doorgeven aan de kerk dat u bent opgenomen. Dit heeft alles te maken met de wet op de privacy. Zo kan het gebeuren dat er geen aandacht aan wordt besteed en dat u geen geestelijke steun vanuit de kerk ondervindt en dat vinden we heel vervelend.
Het kan ook zijn dat u zonder ziek te zijn zomaar eens behoefte hebt aan een goed gesprek of een luisterend oor.
Wij willen u daarom als werkgroep pastoraat vragen om, indien u dit wenst, ook hierin zèlf actie te ondernemen door het te melden aan de dominee of aan iemand uit de werkgroep pastoraat.
De werkgroep bestaat uit ds. Aart van Houweling, Margriet Lorier, Sara Ende, Coby de Gardeijn, Marleen Scheele en ondergetekende.
Namens de werkgroep, Eldi Risseeuw, ouderling voor pastoraat.


Bij opname in het ziekenhuis

Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis in Oostburg, Terneuzen of elders en u wenst bezoek van de plaatselijke ziekenhuispredikant of van uw eigen dominee, dan moet u daar - meer dan voorheen - zelf duidelijk om vragen.

Geloven in de Delta
Wilt u zich breed laten informeren over het kerkelijk leven van met name de Protestantse Gemeenten in de classis Delta, die Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden omvat, dan kunt u terecht op
www.gelovenindedelta.nl.

Mocht u meer willen weten over wat er speelt in en om de Protestantse Gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen (met tevens aandacht voor ontwikkelingen in het landelijke kerkverband), dan zou u een abonnement op Kerk in Beeld kunnen overwegen. Voor een abonnement: 0166- 657007, kpz@eendrachtbode.nl, Postbus 5, 4697 ZG St. Annaland.