Protestantse Gemeente 'De Brug' te Oostburg

  

Van de Herinrichtingscommissie  

Stand van zaken
De herinrichting van de kerk aan het Kerkplein is bijna klaar. De laatste hand wordt nog gelegd aan enkele klusjes.
Inmiddels hebben de wisseldiensten plaatsgevonden. Op zondag 28 oktober vond de laatste dienst plaats in de kerk aan de Molenberg m.m.v. een blazersensemble en op zondag 4 november is de kerk aan het Kerkplein heropend in een speciale dienst in een overvolle kerk, waaraan het koor 'Grenzeloos' haar medewerking verleende.
 
Namens de commissie, Margriet Lorier.

Ontwerp KerkpleinkerkHerinrichting Februari 2017Herinrichting April 2018

 

Bericht van de Kerkrentmeesters

Even een korte terugblik: op 1 januari 2011 zijn de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Oostburg gefuseerd en er is toen afgesproken dat er de eerste 4 jaar alleen gewerkt zou worden aan het fusieproces en dat de beide kerken naar één gezamenlijke kerk zouden toegroeien. Vanaf 2014 is er actief gewerkt om een beslissing te nemen wat met de gebouwen te doen. Hierop is er een besluit genomen, dat breed door de kerkgemeente gedragen werd om de gemeentegang voort te zetten in de Kerkpleinkerk en het Kerkcentrum. Voor de Molenbergkerk, de pastorie en Pro Rege zou een andere bestemming worden gezocht. Met dit gegeven zijn wij als kerkrentmeesters aan de slag gegaan; eerst hebben we gezocht naar een andere bestemming voor de gebouwen door in contact te gaan met makelaars, projectontwikkelaars, gemeente en andere mensen. Het grootste struikelblok bleek de gemeente te zijn met hun bestemmingsplan en regels over gezichtsbepalende normen voor de kern Oostburg, betreffende de toren van de Molenbergkerk. Uiteindelijk zijn we tot de slotsom gekomen om de gebouwen te verkopen. Wij hebben hierop drie makelaars verzocht om hun visie en strategie met ons te delen. Uit deze drie makelaars hebben we Verhage-Lemahieu gekozen. Tot onze vreugde kunnen we meedelen dat ondertussen Pro Rege per 1 december aanstaande verkocht is,  maar dat we er nog gebruik van kunnen maken tot 1 januari 2018. Wij zullen natuurlijk zoeken naar een passende oplossing voor het koffiedrinken na de dienst voor de periode vanaf 1 januari totdat de Kerkpleinkerk in gebruik genomen wordt. Hierover zult u op een later tijdstip meer vernemen. Tevens kunnen we u ook met vreugde mededelen dat de pastorie verkocht is, onder de ontbindende voorwaarde van financiering voor de kopers. We realiseren ons dat de informatie naar de gemeente toe zeer karig was, maar nadat we het besluit hadden genomen over een makelaar raakte het in een stroomversnelling. Dit hadden we zelf ook niet verwacht.

 

Jan Evert van Dronkelaar, voorzitter kerkrentmeesters

  

Wisseling van ambtsdragers
In de kerkdienst op zondag 21 januari jl. hebben we afscheid genomen van Ad Stoffels (jeugdouderling en Tanny Boone (diaken). En er werden twee nieuwe ambtsdragers in het ambt bevestigd. Jacco Basting als jeugdouderling en Boudewijn Albers als diaken. Janneke Ende, de derde nieuwe ambtsdrager, zal binnenkort als diaken worden bevestigd.

Belastingaftrek
Let op: Uw bijdrage aan kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1 % van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere  tot maximaal 10 % van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Formulier en uitleg kunt u
hier downloaden.

Regionaal aanbod van vorming en toerusting
In 2018 werd na afloop van de eredienst bij de uitgang een boekje uitgedeeld met daarin het regionale programma op het gebeid van vorming & toerusting vanuit de Eligiusparochie, de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg en de Protestantse Gemeenten in West Zeeuws-Vlaanderen. Het bevat een gevarieerd aanbod. Sommige van de geplande activiteiten worden vanuit onze gemeente georganiseerd.
Wie het boekje nog niet in bezit heeft, kan een exemplaar meenemen vanuit een van onze kerkgebouwen, of opvragen bij onze scriba.
  

CATECHESE-AANBOD 2017-2018 PG DE BRUG TE OOSTBURG

Basiscatechese
Dit jaar zal er geen basiscatechese worden gegeven, reden hiervan is dat er onvoldoende catechisanten zijn in de leeftijdsgroep om een groep te vormen waaraan dit kan worden aangeboden.
Volgend jaar (2018) in het najaar zal er een groep basiscatechese worden opgestart, hiervoor zal dan een uitnodiging aan de betreffende jongeren worden gestuurd.

Catechese voor de 14 en 15-jarigen
Materiaal: speelse catechesemethoden van JOP.
Tijdstip: woensdagavond van 18.15- 19.00 uur van oktober tot Pasen 2018
Begeleiding en info: Rachel Scheele (451238) en ds. Aart van Houweling (tel. 852402)

Catechesegespreksgroep voor 18- plussers
Informatie: ds. Aart van Houweling, tel. 852402, e-mail: avanhvdm@zeelandnet.nl

Tarieven voor gebruik van kerkgebouwen t.b.v. begrafenissen per 1 januari 2012.

REGELING LEDEN
Het betreft hier leden die al langere tijd een jaarlijkse bijdrage (Kerkbalans) betalen.
De hoogte van deze bijdrage is niet direct bepalend, maar moet worden bezien in het licht
van financiële draagkracht (ter beoordeling van de kerkenraad).

Rouwdienst in de kerk of het Kerkcentrum:
-  Voor gebruik van gebouw : € 175
-  Pastoraat (2 bezoeken, rouwdienst, kilometervergoeding predikant): gratis
-  Organist: € 35
-  Liturgieën, ongeacht aantal: € 20
 

Wordt de dienst gehouden in een kerk en wenst men daarnaast gebruik te maken van het Kerkcentrum,
dan gelden de daarvoor vastgestelde tarieven.
 

Rouwdienst in crematorium Terneuzen:
-  Voor gebruik crematorium: regeling met eigenaar
-  Pastoraat (2 bezoeken, rouwdienst,): gratis
-  Organist: € 35
-  Liturgieën, ongeacht aantal: € 20
-  Kilometervergoeding predikant: aantal kilometers x € 0,28

Rouwdienst elders:
-  Voor gebruik gebouw: regeling met eigenaar
-  Pastoraat (2 bezoeken, rouwdienst): gratis
-  Organist: € 35
-  Liturgieën, ongeacht aantal: € 20
-  In geval rouwdienst buiten de kernen Oostburg of Zuidzande: kilometervergoeding
    predikant: aantal kilometers x € 0,28

REGELING NIET-LEDEN en leden die niet vallen in de hierboven bedoelde categorie:

Rouwdienst in de kerk of het Kerkcentrum:
-  Voor gebruik van gebouw : € 175
-  Pastoraat, gebaseerd op 3 bezoekuren à € 30: € 90
-  Rouwdienst: € 118
-  Organist: € 35
-  Liturgieën, ongeacht aantal: € 20
-  Kilometervergoeding predikant: aantal kilometers x € 0,28

Wordt de dienst gehouden in een kerk en wenst men daarnaast gebruik te maken van het Kerkcentrum, dan gelden de daarvoor vastgestelde tarieven. Wordt bediening gewenst, dan wordt daarvoor een bedrag van € 10 pppu in rekening gebracht.

Rouwdienst crematorium Terneuzen:
-  Voor gebruik crematorium: regeling met eigenaar
-  Pastoraat, gebaseerd op 3 bezoekuren à € 30: € 90
-  Rouwdienst: € 118
-  Organist: € 35
-  Liturgieën, ongeacht aantal: € 20
-  Kilometervergoeding predikant: aantal kilometers x € 0,28

Rouwdienst elders:
-  Voor gebruik gebouw: regeling met eigenaar
-  Pastoraat, gebaseerd op 3 bezoekuren à € 30: € 90
-  Rouwdienst: € 118
-  Organist: € 35
-  Liturgieën, ongeacht aantal: € 20
- 
In geval rouwdienst buiten de kernen Oostburg of Zuidzande: kilometervergoeding
    predikant: aantal kilometers x € 0,28

Indexering vindt jaarlijks plaats conform indexering PKN-tarieven en clusterafspraken. 

Deze regeling is vastgesteld op 1 juni 2011.

Bericht van de ZWO commissie.

Spaart u nog altijd Postzegels en kaarten  voor de zending?
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, of via Marktplaats verkocht. Alle postzegels en enveloppen met een postzegel zijn welkom. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst. Hieronder enkele richtlijnen voor het sparen

·       Beschadigde  kaarten en zelfgemaakte kaarten kunnen niet verkocht worden.
·        Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op van:

·         Anton Pieck

·         Rien Poortvliet

·         Rie Kramer

·         Marjolein Bastin

·         Anne Geddes

·         Unicef

·         Removos (mond en voetschilders)

·         Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),

·         De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij

·         Geboortekaartjes

Oude mobieltjes sparen
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Ze worden zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. Vooral in Afrika en Azië is men blij met tweedehands telefoons. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuverantwoord verwerkt.

Oude cartridges sparen
Wilt u oude cartridges (inktpatronen) sparen voor Kerk in Actie? Voor elke bruikbare cartridge (orgineel) ontvangt Kerk in Actie een vergoeding van het bedrijf Eeko. Alle merken en typen inkt- en tonercartridges zijn welkom. Het bedrijf Eeko is vooral geïnteresseerd in Hewlett
Packard, Canon, Lexmark,  Panasonic, Ricoh, Dell en Brother.

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen
U kunt buitenlands geld dat u over heeft van een vakantie en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars.
In beide kerken staat in de hal een verzameldoos. De ZWO commissie zorgt ervoor dat het bij de juiste mensen terecht komt om te verwerken.
Kerk in actie is erg dankbaar voor alle inzet die deze opbrengst jaarlijks teweeg brengt! Het is veel geld dat we goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.

Alvast bedankt, namens de ZWO commissie: Willy Kamphuis.

 

Kerkdienst gemist

Kunt u een keer niet naar de kerk komen maar wilt u wel de dienst meebeleven, of was u zo onder de indruk van de preek, dat u die best nog eens een keer op uw gemak thuis zou willen beluisteren, dan kan dat.

Namelijk via de site www.kerkdienstgemist.nl. Doet u dat op het moment dat de dienst wordt gehouden, dan kunt u via het tabblad “live” onze kerk opzoeken en de dienst mee beluisteren. Vanaf de volgende dag, maandag is de opname van de dienst beschikbaar. Die kunt u vinden op dezelfde site, als u Zeeland aanklikt, vervolgens Oostburg en dan onze kerk. U vindt hier de opnamen terug van de laatste drie maanden, inclusief de uitvaartdiensten.

Met vriendelijke groet, het College van Kerkrentmeesters

 

 

Voor nieuws van de ZWO-commissie: klik hier  . ;

Klik hier als u ons beleidsplan 2012 - 2016 wilt bekijken.  

 

Neemt u eens een kijkje op de websites van (een aantal van) onze "medeclustergemeenten". U vindt de links onder "handige links"  
Voor nieuws van de Protestantse Vrouwengroep Samen Sterk: klik hier