Protestantse Gemeente 'De Brug' te Oostburg

 

 

  

Van de Herinrichtingscommissie  

Sinds het laatste bericht in februari is er hard gewerkt in de Kerkpleinkerk. We hebben u al een paar keer tijdens de dienst of bij het koffiedrinken foto's laten zien. De kerk is helemaal leeg. Het orgel en het kunstwerk zijn ingepakt, de oude preekstoel is gesloopt evenals de toiletruimte. Alle materialen die niet meer gebruikt worden, puin, oude bedrading van de vloerverwarming enz. zijn afgevoerd. Dit alles is door vrijwilligers gedaan. Door professionele krachten is de deur naar de stookruimte aangepast en is er gestukt. Verder wordt er gewerkt aan de elektrische installatie en de verlichting.
Als u dit leest is de schilder bezig met het schilderen van de ramen en de wanden. De commissie buigt zich verder over een duurzame oplossing voor de vloerverwarming en het uitzoeken van meubilair enz. Wilt u ook wel meehelpen meld dat dan aan Jan Boone, tel. 453434 of per mail jwboone@zeelandnet.nl De komende maand zal er niet veel zijn om te laten zien dus de presentatie laat even op zich wachten maar in de hal van de kerk staat wel iedere week de 'gouden pot' gereed voor giften. Die mag u natuurlijk ook overmaken op rekeningnummer: NL13 FVLB 0699 7436 21.
Tot volgende maand.
Namens de commissie, Margriet Lorier.

Ontwerp KerkpleinkerkHerinrichting Februari 2017

  

                                                                                                   Wisseling van ambtsdragers

In de kerkdienst op zondag 15 januari jl. hebben we afscheid genomen van Leo Dekker (ouderling-kerkrentmeester), Margriet Lorier (ouderling) en Corien Nortier (diaken).  Ouderling Leen Kamphuis en diaken Ilona Pijpelink zijn herbevestigd in het ambt. Cees Verhage is bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.

Belastingaftrek


Let op: Uw bijdrage aan kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1 % van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere  tot maximaal 10 % van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Formulier en uitleg kunt u
hier downloaden.

Regionaal aanbod van vorming en toerusting

Op zondag 11 september vorig jaar werd na afloop van de eredienst bij de uitgang een boekje uitgedeeld met daarin het regionale programma op het gebeid van vorming & toerusting vanuit de Eligiusparochie, de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg en de Protestantse Gemeenten in West Zeeuws-Vlaanderen. Het bevat een gevarieerd aanbod. Sommige van de geplande activiteiten worden vanuit onze gemeente georganiseerd.

Wie het boekje nog niet in bezit heeft, kan een exemplaar meenemen vanuit een van onze kerkgebouwen, of opvragen bij onze scriba, of bij ondergetekende.
Ds. Aart van Houweling
   

CATECHESE- AANBOD 2016-2017 VOOR JONGEREN PG DE BRUG TE OOSTBURG

Catechesegroep 1: basiscatechese voor de 12-/  13- jarigen
Materiaal: de methode JOP- basiscatechese
Tijdstip: woensdagavond van 18.15- 19.00 uur, vanaf een nog bekend te maken datum tot aan Pasen buiten de schoolvakanties
Plaats: jeugdruimte in het Kerk Centrum, Kerkplein 2, Oostburg
Begeleiding, info en opgave: Sandra Kleijn ( tel. 454298) en Joyce de Gardeijn ( tel. 720220)

Catechesegroep 2: catechese voor de 14-/ 15- jarigen
Materiaal: speelse catechesemethoden van JOP.
Tijdstip: woensdagavond van 18.15- 19.00 uur, vanaf 9 november as. tot aan Pasen buiten de schoolvakanties
Plaats:  jeugdruimte in het Kerk Centrum, Kerkplein 2, Oostburg.
Begeleiding en info: Rachel Scheele ( 451238) en ds. Aart van Houweling ( tel. 852402)

Catechesegroep 3: catechesegespreksgroep voor 16- plussers
Materiaal: speelse catechesemethoden van JOP
Tijdstip: eerste keer op vrijdag 11 november as. om 20.00 uur, verder in overleg met de deelnemers
Plaats: jeugdruimte in het Kerk Centrum: Kerkplein 2, Oostburg
Begeleiding en info: Rachel Scheele ( tel. 451238) en ds. Aart van Houweling ( tel. 852402)

Catechesegroep 4: catechesegespreksgroep voor 20- plussers
Tijdstip: donderdagavond van 20.15- 21.30 uur, koffie klaar om 20.00 uur.
Plaats: eerste keer op donderdag 17 november in het Kerk Centrum te Oostburg, daarna zo mogelijk bij deelnemers thuis
Programma onder voorbehoud:
- 17 november: mijn muziek, mijn leven…, over wie we zijn
- 15 december: relaties…, over familie, vrienden, samenleven en God- met- ons
- 19 januari: geintje…, over knelpunten, frustratie, humor en geloof
- 23 februari: ‘life- style’, over normen en waarden en de Tien Geboden
- 23 maart: Ik geloof in…, over christelijk geloof te midden van wereldgodsdiensten en levensovertuigingen
Begeleiding en info: ds. Aart van Houweling ( tel. 852402)

Seniorencatechese:
Met enige regelmaat geven volwassenen en ouderen aan om zich opnieuw of voor het eerst  te willen verdiepen in het christelijk geloof. Voor hen komt er in het voorjaar van 2017 nog een aanbod om deel te nemen aan enkele catechesegesprekken over vragen als: hoe kunnen we God leren kennen? wat kunnen we over Hem, de Ene, zeggen? hoe kunnen we komen tot omgang met Hem? wat beoogt Hij daarmee? wat vraagt dat van ons? wat zijn we eigenlijk als mens?
De vragen van de deelnemers hebben in deze groep alle prioriteit.

Belijdeniscatechese:
Catechese wil deelnemers inleiden in het geloof van de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen en is erop gericht, dat ze ertoe komen om daarmee in te stemmen, m. a. w. het genoemde geloof te belijden Wanneer ze nog niet zijn gedoopt, ontvangen ze hierbij de doop; is dat wel het geval, dan wordt van hen gevraagd, dat ze hun doop beamen. De doop staat voor de overgang naar een nieuw leven met Christus.
Voor wie overweegt om tot belijdenis van het geloof te komen ( d. w. z. persoonlijk ja te zeggen tegen het geloof van de kerk) is er in het voorjaar van 2017 gelegenheid om deel te nemen aan een voorbereidende catechese op maat. In principe vindt de belijdenis op feestelijke wijze plaats in het midden van de kerkelijke gemeente- vandaar ‘Openbare Belijdenis van het geloof’. Wanneer de omstandigheden dat niet toelaten, kan de belijdenis ook thuis plaatsvinden, te midden van enkele vertegenwoordigers van de kerkenraad  en de kerkelijke gemeente.

Tarieven voor gebruik van kerkgebouwen t.b.v. begrafenissen per 1 januari 2012.

REGELING LEDEN
Het betreft hier leden die al langere tijd een jaarlijkse bijdrage (Kerkbalans) betalen.
De hoogte van deze bijdrage is niet direct bepalend, maar moet worden bezien in het licht
van financiële draagkracht (ter beoordeling van de kerkenraad).

Rouwdienst in kerk, Kerkcentrum of Pro Rege:
-  Voor gebruik van gebouw : € 175
-  Pastoraat (2 bezoeken, rouwdienst, kilometervergoeding predikant): gratis
-  Organist: € 35
-  Liturgieën, ongeacht aantal: € 20
 

Wordt de dienst gehouden in een kerk en wenst men daarnaast gebruik te maken van Kerkcentrum of Pro Rege,
dan gelden de daarvoor vastgestelde tarieven.
 

Rouwdienst in crematorium Terneuzen:
-  Voor gebruik crematorium: regeling met eigenaar
-  Pastoraat (2 bezoeken, rouwdienst,): gratis
-  Organist: € 35
-  Liturgieën, ongeacht aantal: € 20
-  Kilometervergoeding predikant: aantal kilometers x € 0,28

Rouwdienst elders:
-  Voor gebruik gebouw: regeling met eigenaar
-  Pastoraat (2 bezoeken, rouwdienst): gratis
-  Organist: € 35
-  Liturgieën, ongeacht aantal: € 20
-  In geval rouwdienst buiten de kernen Oostburg of Zuidzande: kilometervergoeding
    predikant: aantal kilometers x € 0,28

REGELING NIET-LEDEN en leden die niet vallen in de hierboven bedoelde categorie:

Rouwdienst in kerk, Kerkcentrum of Pro Rege:
-  Voor gebruik van gebouw : € 175
-  Pastoraat, gebaseerd op 3 bezoekuren à € 30: € 90
-  Rouwdienst: € 118
-  Organist: € 35
-  Liturgieën, ongeacht aantal: € 20
-  Kilometervergoeding predikant: aantal kilometers x € 0,28

Wordt de dienst gehouden in een kerk en wenst men daarnaast gebruik te maken van Kerkcentrum of Pro Rege, dan gelden de daarvoor vastgestelde tarieven. Wordt bediening gewenst, dan wordt daarvoor een bedrag van € 10 pppu in rekening gebracht.

Rouwdienst crematorium Terneuzen:
-  Voor gebruik crematorium: regeling met eigenaar
-  Pastoraat, gebaseerd op 3 bezoekuren à € 30: € 90
-  Rouwdienst: € 118
-  Organist: € 35
-  Liturgieën, ongeacht aantal: € 20
-  Kilometervergoeding predikant: aantal kilometers x € 0,28

Rouwdienst elders:
-  Voor gebruik gebouw: regeling met eigenaar
-  Pastoraat, gebaseerd op 3 bezoekuren à € 30: € 90
-  Rouwdienst: € 118
-  Organist: € 35
-  Liturgieën, ongeacht aantal: € 20
- 
In geval rouwdienst buiten de kernen Oostburg of Zuidzande: kilometervergoeding
    predikant: aantal kilometers x € 0,28

Indexering vindt jaarlijks plaats conform indexering PKN-tarieven en clusterafspraken. 

Deze regeling is vastgesteld op 1 juni 2011.

Bericht van de ZWO commissie.

Spaart u nog altijd Postzegels en kaarten  voor de zending?
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, of via Marktplaats verkocht. Alle postzegels en enveloppen met een postzegel zijn welkom. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst. Hieronder enkele richtlijnen voor het sparen.

·        Beschadigde  kaarten en zelfgemaakte kaarten kunnen niet verkocht worden.

·        Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op van:

·         Anton Pieck

·         Rien Poortvliet

·         Rie Kramer

·         Marjolein Bastin

·         Anne Geddes

·         Unicef

·         Removos (mond en voetschilders)

·         Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),

·         De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij

·         Geboortekaartjes

Oude mobieltjes sparen
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Ze worden zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. Vooral in Afrika en Azië is men blij met tweedehands telefoons. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuverantwoord verwerkt.

Oude cartridges sparen
Wilt u oude cartridges (inktpatronen) sparen voor Kerk in Actie? Voor elke bruikbare cartridge (orgineel) ontvangt Kerk in Actie een vergoeding van het bedrijf Eeko. Alle merken en typen inkt- en tonercartridges zijn welkom. Het bedrijf Eeko is vooral geïnteresseerd in Hewlett
Packard, Canon, Lexmark,  Panasonic, Ricoh, Dell en Brother.

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen
U kunt buitenlands geld dat u over heeft van een vakantie en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars.
In beide kerken staat in de hal een verzameldoos. De ZWO commissie zorgt ervoor dat het bij de juiste mensen terecht komt om te verwerken.
Kerk in actie is erg dankbaar voor alle inzet die deze opbrengst jaarlijks teweeg brengt! Het is veel geld dat we goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.

Alvast bedankt, namens de ZWO commissie: Willy Kamphuis.

 

Kerkdienst gemist

Kunt u een keer niet naar de kerk komen maar wilt u wel de dienst meebeleven, of was u zo onder de indruk van de preek, dat u die best nog eens een keer op uw gemak thuis zou willen beluisteren, dan kan dat.

Namelijk via de site www.kerkdienstgemist.nl. Doet u dat op het moment dat de dienst wordt gehouden, dan kunt u via het tabblad “live” onze kerk opzoeken en de dienst mee beluisteren. Vanaf de volgende dag, maandag is de opname van de dienst beschikbaar. Die kunt u vinden op dezelfde site, als u Zeeland aanklikt, vervolgens Oostburg en dan onze kerk. U vindt hier de opnamen terug van de laatste drie maanden, inclusief de uitvaartdiensten.

 

Met vriendelijke groet, het College van Kerkrentmeesters

 

 

Voor nieuws van de ZWO-commissie: klik hier  . ;

Klik hier als u ons beleidsplan 2012 - 2016 wilt bekijken.  

 

Neemt u eens een kijkje op de websites van (een aantal van) onze "medeclustergemeenten". U vindt de links onder "handige links"  
Voor nieuws van de Protestantse vrouwen Groep: klik hier