Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

             

Het thema voor de bloemschikkingen is: 'Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde.'

De veertigdagentijd is een periode van soberheid en inkeer, van beschouwing van lief en leed, in de wereld en in ons eigen leven. De veertigdagentijd wordt ook wel gezien als een reis, een tocht door de woestijn. Zoals het volk Israel veertig jaar lang door de woestijn trok, op weg naar het beloofde land. Zoals ook ons leven een reis is, onderweg kom je van alles tegen, doe je allerlei ervaringen op, met vallen en opstaan zoek je je weg naar de toekomst.
In het Johannes-Evangelie lezen we dat Jezus zegt: 'Ik ben de deur voor de schapen.' 'Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.'
Op onze levensreis is Jezus onze ingang naar God toe, in hem ontmoeten we Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Jezus wijst ons de weg naar waarachtig leven, een leven in liefde voor God en voor elkaar. Jezus is de deur naar een wereld als een open huis, waar het goed is om te wonen, voor alle mensen.
In de bloemschikking zien we een deur, als verwijzing naar Jezus. Het kleed over de tafel is paars, de kleur van de Veertigdagentijd, kleur van inkeer, soberheid en bezinning. De lap jute verbeeldt de weg die wij gaan in deze veertig dagen, door de deur heen, naar de toekomst. Achter de deur staan zes kaarsen, iedere zondag brand er 1 meer, omdat we dichter bij Pasen komen, omdat we blijven hopen op licht, ook als het donker is.

 

Eerste zondag Veertigdagentijd

 

De bloemschikking van deze 1e zondag verwijst naar het gedeelte in het Marcus-evangelie dat vandaag centraal staat: veertig dagen trekt Jezus zich terug in de woestijn, een tijd van bezinning, voordat hij aan zijn opdracht begint. Hij weerstaat alle verleiding en kiest voor de weg van onvoorwaardelijke liefde en trouw. Langs de weg liggen zand en stenen en tussen de stenen zien we hoe een bloem bloeit in de woestijn, bloem van hoop, teken van nieuw leven.
Zo volgen we Jezus op de voet, veertig dagen lang, op weg naar Pasen.

                         

  Tentdienst 27 aug. 2017