Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

             

  Tentdienst 27 aug. 2017            Palmpasen 25 maart 2018

  

 

Wafels bakken zaterdag 30 juni 2018

Op zaterdag 30 juni heeft de Protestantse Vrouwengroep 'Samen Sterk’ weer wafels gebakken en handwerken verkocht.
De opbrengst van die dag bedraagt € 1.381,56.
Iedereen die deze dag geholpen heeft: hartelijk dank voor uw inzet!