Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

  Bloemschikking in de Veertigdagentijd

Het thema van de schikking is dit jaar: Sta op!
Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. Het hebben van een stip op de horizon helpt daarbij. Een stip die ons herinnert aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. Deze stip op de horizon is als uitgangspunt gekozen voor het ontwerp. De stip in het ontwerp is echter geen ingevulde ruimte, maar een open ruimte. De ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takjes. De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, ieder op zijn eigen manier.
Iedere week wordt een ander beeld opgeroepen op om duidelijk te maken waarom we in beweging moeten komen. Dit is gebaseerd op lezingen voor deze zondag. 

 Zondag 1 maart 2020

 

De woestijn is de plek waar Mozes geroepen wordt het volk uit Egypte te leiden. Een eenzame plek, hij zoekt uitvluchten. God geeft hem een stip op de horizon: Ik zal bij je zijn en als je het volk uit Egypte hebt geleid zullen jullie God bij deze berg vereren. Vast overeind staat de berg Horeb als een stip op de horizon. In de evangelielezing wordt Jezus verzocht in de woestijn. Hij bleef fier overeind. Beide verhalen mogen voor ons een steun zijn om ook op onze weg voort te gaan, overeind te blijven. Net zo fier overeind als de tulp, die met de onmiskenbare kleun heel opvallend is. Durf dat, laat je niet afleiden. Dien het leven! 

Zondag 8 maart 2020

 

In het evangelieverhaal van vandaag horen we over een stem uit de hemel die het stralende licht dat Jezus omstraalt ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand. Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van. Ze morgen er nog niet over praten. Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden. In de stralende krans van deze schikking kun je het geheim, de bloem in de knop, als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren als zien. We wachten met spanning op de bloei die gaat komen.
rond de stip op de horizon zijn grassen als stralen tussen de takken geplaatst. Samen vormen ze een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintbol met een groen groeipunt. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar.

Zondag 15 maart
Het evangelieverhaal van vandaag speelt zich af rond een twistgesprek bij de bron. Een vrouw, in Joodse ogen een buitenstaander, wordt door Jezus aangesproken. Zij gaat een kritisch gesprek met Hem aan. Dan ontstaat er een verhaal over levend water dat God wil geven aan wie Hem daarom vraagt.
Jezus zegt: "Het water dat Ik geef zal in wie het drinkt een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft".
In de schikking staat het levende water centraal met daaromheen een wolk van bloesem en klimop. Water waardoor wij als mensen kleur en geur mogen geven aan ons leven. In het wit van de bloemen komen alle kleuren samen. De geur van de bloesem geeft ons zin in het leven om in beweging te komen. De klimop, die altijd groen blijft, staat symbool voor het eeuwige leven.
Wie put uit de Bron zal kracht ontvangen. De bloesemtakken waaieren immers naar alle kanten uit, zo te leven kan een doel zijn voor iedereen.
Zondag 22 maart
 

In het evangelieverhaal dat deze zondag op het rooster staat wordt verteld hoe Jezus een blindgeboren man ziet. Hij spuugt op de grond, smeert modder op de ogen van de blinde en stuurt hem naar het badhuis van Siloam. Daar ziet hij voor het eerst licht. Ziekte, handicap, quarantaine beperken de mens om zelfstandig invulling te geven aan het leven. Zien wij wat dat voor hen betekent en hoe wij kunnen bijdragen om dat te verlichten? Door de blindgeborene moet Gods werk zichtbaar worden lezen we in Johannes 9: 3b.

In de schikking is de stip op de horizon van de vorige weken een lege ruimte geworden. Dat staat in deze dagen van corona symbool voor mensen in gedwongen quarantaine of eenzaamheid door de steeds strenger wordende maatregelen. Maar eromheen in het weefsel van groene takken zijn we bloesemtakken, die staan symbool voor de mens die van Jezus het zicht heeft gekregen. We mogen er ook onszelf in zien: een mens die aan de slag kan om het lege midden te gaan vullen met betekenis.
Oog hebben voor de mensen op je heen.

Zondag 29 maart

Het evangelieverhaal waarop de schikking is gebaseerd is Johannes 11, de opwekking van Lazarus.
De reacties van de mensen er omheen zijn herkenbaar zeker ook in onze onzekere dagen. Het gevoel dat God ver weg is, afwezig is. Als Jezus de ogen van een blinde kan genezen kan Hij toch ook voorkomen dat iemand overlijdt.
Maar ook de hoop dat Hij wel iets kan betekenen. Jezus lijkt misschien ver weg en onverschillig, maar Hij is er, op zijn tijd en niet de onze. Jezus is er in het verdriet en huilt mee! Vandaag is het thema gedragen worden door anderen. Hoop hebben en houden op een betere toekomst. Met liefde naast elkaar staan.

In het centrum zien we de totale overgave en de totale liefde. Dood en leven, een zuchtje, een virus is het verschil. De onvoorwaardelijke liefde van de zussen van Lazarus en hun broer – we zien de rode roos gesteund door de klimop, symbool van trouw en de wolk van graszaden – is voor Jezus een reden om Lazarus het leven terug te geven. Liefde is sterker dan de dood.